Γιάννης Θεοφανόπουλος: “Η κατάσταση με τα σκουπίδια στην Αιγιάλεια δεν είναι πρωτόγνωρη”

“Η συμπολίτευση έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί”

Ο πρώην αντιδήμαρχος Αιγίου επί δημαρχίας Αλέκου Μέγαρη, Γιάννης Θεοφανόπουλος, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος 8 χρόνια, σε τρεις διαφορετικές θητείες και έχει υπηρετήσει με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα τον τομέα Καθαριότητας. Ο τ. Αντιδήμαρχος με την πολύτιμη εμπειρία του στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μίλησε αποκλειστικά στον “ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ” για την τωρινή κατάσταση με το αδιέδοξο που επικρατεί στο θέμα των σκουπιδιών και μεταξύ άλλων ανέφερε:

-«Το πρόβληµα µε τα απορρίµµατα ξεκινάει από εµάς και επιστρέφει σε εµάς. Ξεκινάει από εµάς, γιατί εµείς έχουµε την πρόθεση να έχουµε ένα σπίτι µε δωµάτια πολλά, εκτός από ένα από την τουαλέτα. Θέλουµε να πηγαίνουµε να… κοπρίζουµε στην τουαλέτα του γείτονα.

Άκουσα στη συγκέντρωση των φορέων να λέγεται να φύγουν οι τόνοι  αυτοί και από  τους οικολόγους ακούω κάποια πράγµατα που δε στέκουν: Να φύγουν τα απορρίµµατα από εδώ και να πάνε σε άλλους ΧΥΤΑ. ∆ηλαδή στους άλλους ΧΥΤΑ δεν θα «κοπρίσουν» οι τόνοι των απορριµµάτων, που βεβαίως πρέπει να φύγουν και φυσικά έχουν γίνει τεράστια λάθη από τη δηµοτική αρχή. Μιλάµε για ένα άφωνο δηµοτικό συµβούλιο που κανένας δεν έχει να προτείνει κάτι στο ∆ήµαρχο, ούτε από τη συµπολίτευση ούτε από την Αντιπολίτευση. Και αυτό το θέµα είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει ταρακουνήσει όλο το δηµοτικό συµβούλιο. Και µιλάω για τη συµπολίτευση η οποία θα έπρεπε καταρχήν να έχει παραιτηθεί, διότι, προεκλογικά είπαν ότι από τα Σελιανίτικα και πέρα δεν πάνε σκουπίδια και από τη Ροδιά και πέρα δεν πάνε σκουπίδια.

 

Όλοι µιλάνε για παιχνίδια, όσον αφορά τη µεταφορά των σκουπιδιών. Η µεταφορά των σκουπιδιών από το 2000 που η ταπεινότητά µου έφυγε από τη συγκεκριµένη υπηρεσία διακινούταν άλλοτε σε ελεγχόµενες χωµατερές, άλλοτε σε ανεξέλεγκτες. Η µεταφορά των απορριµµάτων στοιχίζει στο ∆ήµο 1,5 εκ. ευρώ το χρόνο. 1,5 εκ. ευρώ επί 18 χρόνια µας κάνει ένα ποσό πάνω από  20 δισ. ευρώ, τα οποία λείπουν από την καθηµερινότητα των πολιτών της Αιγιάλειας, υπό µορφή µικρών έργων που θα βελτίωναν την ποιότητα της ζωής µας.

Σήµερα πιστεύουν όλοι ότι η µεταφορά των απορριµµάτων είναι µια απλή διαδικασία. ΄Εχοντας απόλυτη γνώση του τι γίνεται γύρω – γύρω, τεράστια προβλήµατα έχουν και εκείνοι οι ∆ήµαρχοι, οι οποίοι κατόπιν εισαγγελικής εντολής είναι αναγκασµένοι να υποδεχτούν τα απορρίµµατα από έναν άλλο δήµο. Ερωτώ τους οικολόγους τα σκουπίδια µας, πού θα πάνε σε έναν ξένον ∆ήµο δεν θα έχουν περιβαλλοντολογικό πρόβληµα;

Θέλω να επισηµάνω ότι η κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη. Υπήρξε και παλιά και θυµάµαι τότε µε τη χωροθέτηση του Βιολογικού Καθαρισµού, όπου τα 2/3 των δηµοτικών συµβούλων είχαν αποστασιοποιηθεί. Θεωρώ, λοιπόν ότι οι νυν δηµοτικοί σύµβουλοι, είτε δεν έχουν καµία πρόταση ή αν έχουν πρόταση και δεν την κάνουν για πολιτικούς σκοπούς είναι ακόµα χειρότεροι αυτοί για την κοινωνία και για τους πολίτες. ∆εν θέλω σ ‘ αυτή τη φάση να πω κάτι άλλο».

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙ∆Η

Από την έντυπη έκδοση