Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακράτας – Οι τακτικές συνεδριάσεις θα διεξάγονται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακράτας , την Πέμπτη 3/10/2019, αποφασίστηκαν ομόφωνα :

1)      Οι τακτικές Συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου να διεξάγονται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, έτσι ώστε να το γνωρίζουν οι δημότες , να μπορούν να τις παρακολουθούν και να προτείνουν θέματα. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται σε χώρο που θα μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση δημότες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις (προς το παρόν χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας) . Η ημερήσια διάταξη θα είναι στη διάθεση των δημοτών τρείς ημέρες πριν τη συνεδρίαση, ενώ μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση θα είναι στη διάθεση των κοινοτικών συμβούλων και των δημοτών οι εισηγητικές εκθέσεις για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2)      Επειδή διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης «ραντεβού», που εφαρμόζει ο Δήμος Αιγιάλειας,  δεν εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, δημιουργείται επικουρικά στο χώρο του παλιού ελαιοτριβείου «γωνιά ανακύκλωσης» με τη συμμετοχή εθελοντών, όπου οι κάτοικοι της Κοινότητας Ακράτας, θα μπορούν 2-3 φορές την εβδομάδα να φέρουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους. Αν η δράση αυτή προχωρήσει ικανοποιητικά, τότε θα δημιουργηθούν περισσότερες  «γωνιές ανακύκλωσης».

3)      Η Κοινότητα Ακράτας διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα, συντήρηση κλπ του κοιμητηρίου της και θεωρώντας ότι τα τέλη νεκροταφείου που πληρώνουν οι δημότες  είναι άκρως ανταποδοτικά, με την ανταποδοτικότητά τους να διασφαλίζεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους της χώρας , αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,  ζητά από το Δήμο Αιγιάλειας , τα τέλη νεκροταφείου που πληρώνουν οι δημότες της κοινότητας Ακράτας να αποδίδονται στην Κοινότητα Ακράτας, ώστε αυτή να αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, καθαριότητας  και τα έξοδα για το κοιμητήριο της Κοινότητας Ακράτας. Μέχρι δε την υλοποίηση της πρότασης αυτής,  ζητά από το Δήμο Αιγιάλειας της διάθεση ενός υπαλλήλου καθαριότητας 1-2 φορές το μήνα που θα απασχολείται με την καθαριότητα του Νεκροταφείου Ακράτας.

4)      Ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου η διενέργεια στατικού ελέγχου της κεραμοσκεπής της Δημοτικής Πινακοθήκης καθώς φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα.

5)      Αποφασίστηκε η αρίθμηση της οδού Χ.Χωμενίδη, η οποία  θα ξεκινά από τη συμβολή των οδών Χ.Χωμενίδη και Αναπαύσεως.