“ΑΝΤΑΙΟΣ” για πλατεία Αγίας Λαύρας: “Γιατί ΟΧΙ κι εμείς”;

Από την εταιρεία “ΑΝΤΑΙΟΣ” που εδρεύει στο Αίγιο, σχετικά με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την επιλογή αναδόχου για την αποπεράτωση του έργου της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Λαύρας δόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

“ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Ενημερωθήκαμε από την πρωτοσέλιδη δημοσίευση του από 23/12/2022 φύλλου της τοπικής εφημερίδας «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας» ότι ξεκίνησε η διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την επιλογή αναδόχου για την αποπεράτωση του έργου της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Λαύρας στο Αίγιο.

Στα πλαίσια εξέλιξης της διαδικασίας, ο δήμαρχος του Δήμου Αιγιαλείας και οι Υπηρεσίες του επέλεξαν και έστειλαν πρόσκληση για να υποβάλουν προσφορά, σε τρεις τεχνικές εταιρείες, δύο Αθηναϊκές και μια από την Θεσσαλονίκη.

Στον αρχικό μειοδοτικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου, συμμετείχαν, κρίθηκαν επαρκείς τεχνικά και οικονομικά και υπέβαλαν προσφορά η οποία έγινε αποδεκτή, μεταξύ άλλων και επτά (7) αχαϊκές τεχνικές εταιρείες, δύο εκ των οποίων εδρεύουν στο Αίγιο και είναι ιδιοκτησίας Αιγιωτών, και πέντε εταιρείες που εδρεύουν στην Πάτρα. Από αυτές τις εταιρείες ΚΑΜΜΙΑ δεν προσκλήθηκε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, καμιά από τις ανωτέρω αχαϊκές εταιρείες, δεν θέλει ο δήμαρχος να δώσει προσφορά.

Αντιθέτως, από τις εταιρείες που προσκλήθηκαν στη διαπραγμάτευση, ΚΑΜΜΙΑ δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετοχή στον αρχικό διαγωνισμό.

Πώς λοιπόν κρίθηκε και αποφασίστηκε ότι οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες που έλαβαν πρόσκληση, αποκλειστικά αυτές και μόνον, έχουν την ικανότητα να κατασκευάσουν το έργο;

Το έργο της πλατείας έχει καταταχθεί, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού, στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

Αν κριτήριο εμπειρίας για το έργο αυτό, είναι έργα αποχέτευσης ακαθάρτων που είναι σε εξέλιξη στην πόλη από δύο εταιρείες που προσκλήθηκαν, γιατί δεν προσκλήθηκε και η εταιρεία μας που, ως γνωστόν, πρόσφατα έχει περαιώσει το δίκτυο ακαθάρτων και την αναβάθμιση του Κεντρικού Αντλιοστασίου Αιγίου της οδού Παυσανίου, όπως επίσης πρόσφατα έχουμε περαιώσει το έργο ύδρευσης στην Κουνινά και στο Άνω Διακοπτό – Κερνίτσα; Επίσης, με την ίδια λογική, γιατί δεν προσκλήθηκε η εταιρεία από την Πάτρα που έχει σε εξέλιξη το έργο ύδρευσης στην Αιγείρα;

Αν κριτήριο εμπειρίας για το έργο της πλατείας είναι οικοδομικό έργο όπως το κτίριο του Ε.ΚΑ.Μ.Ε. στο Αίγιο που είναι σε εξέλιξη από την τρίτη εταιρεία που προσκλήθηκε, γιατί δεν προσκλήθηκε και η εταιρεία μας που, ως γνωστόν, έχει περαιώσει σημαντικά και εμβληματικά οικοδομικά έργα στην Αιγιάλεια (Κτίριο Παναγιωτόπουλου, Γάτειο, Δημαρχείο Συμπολιτείας, Κτιριακό Συγκρότημα Χαμόγελο του Παιδιού, Αναβάθμιση Γηροκομείου Αγ. Χαράλαμπος, Παλαιά Σφαγεία κλπ.)

Αν κριτήριο εμπειρίας για το έργο αυτό είναι η κατασκευή παρομοίων έργων, γιατί δεν προσκλήθηκε και η εταιρεία μας που έχει κατασκευάσει την ανάπλαση της πλατείας Διονυσίου Σολωμού στη Ζάκυνθο (διατηρητέο μνημείο), έργο τετραπλάσιας επιφάνειας από την πλατεία Αγίας Λαύρας;

Σημειώνουμε ότι αναφερόμαστε σε εργολαβίες μας που έχουν περαιωθεί, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί, έχουν υποστεί τις δοκιμές και λειτουργούν. Είναι αντιληπτό το πλεονέκτημα του περαιωμένου έργου σε σχέση με το εν εξελίξει, γι’ αυτό και όταν υπάρχουν ειδικοί όροι εμπειρίας σε διαγωνισμούς, αξιολογούνται πάντα τα περαιωμένα έργα.

Επίσης, γιατί η εταιρεία από το Αίγιο που είναι μειοδότης στο «αδελφό» έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ – (υποέργο)  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (Οδός Μητροπόλεως), δεν προσκλήθηκε στη διαπραγμάτευση στο εν λόγω έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ – (υποέργο) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (Πλατεία Αγ. Λαύρας) και ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (Πλατεία Βάλφουρ);

Ομοίως, και σχετικά με παρόμοια εν εξελίξει έργα, γιατί δεν προσκλήθηκε και η εταιρεία από την Πάτρα που έχει σε εξέλιξη την ανάπλαση των πλατειών Μεσσηνέζη, Αγίου Αθανασίου και το γήπεδο Νικ. Πλαστήρα στο Αίγιο;

Απορία προκαλεί το γεγονός πώς, εταιρείες με έδρα 300 και 500 χλμ μακριά από το Αίγιο, με έξοδα διαμονής προσωπικού, μηχανικών, έξοδα διαβίωσης, ενοικίασης γραφείων, μεταφοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων και λοιπών γενικών εξόδων, κρίθηκε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προσφέρουν ίσως και χαμηλότερο τίμημα από εταιρίες που έχουν την έδρα τους, το ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό τους στο Αίγιο ή στην Πάτρα.

Η εταιρεία μας που κατέχει το μεγαλύτερης δυναμικότητας πτυχίο Δημοσίων Έργων στην Αιγιάλεια, με δραστηριότητα πάνω από 20 χρόνια, με ίδιες δυνάμεις, χωρίς ποτέ να είχε δανειακές υποχρεώσεις, με έργα εκτελούμενα και εκτελεσμένα πάντοτε άρτια τεχνικά και εμπρόθεσμα, ανήκει σε αιγιώτες και μάλιστα τριών γενιών. Η οικογένειά μας και εμείς στη συνέχεια, έχουμε δώσει και δίνουμε δουλειά, άρα ζωή και χρήμα στην τοπική αγορά, σε πάρα πολύ κόσμο από την περιοχή, με ευγνωμοσύνη και αμοιβαία εκτίμηση σε κάθε συνεργασία μας.

Για να είναι εφικτό η εταιρεία μας (και κάθε εταιρεία) να συνεχίσει την πορεία της και να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις ατελείωτες δυσκολίες της εποχής οι οποίες αυξάνουν τις υποχρεώσεις αλλά όχι τα δικαιώματα, πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να μπορεί να διεκδικεί εργολαβίες με το να δίνει προσφορές, ειδικότερα σε έργα εντοπιότητας. Αυτό το δικαίωμα το ελέγχει και το βεβαιώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Υποδομών το οποίο αξιολογεί και κατατάσσει τις τεχνικές επιχειρήσεις σε κατηγορίες και τάξεις. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κανενός δημάρχου ή επιτροπής, να κρίνει την ικανότητα κάποιας εταιρείας ή επιστήμονα.

Ο δήμαρχος Αιγιαλείας, δεν θέλησε να δώσουμε προσφορά. Δεν σκέφτηκε ή δεν τον αφορά να στηρίξει μια τοπική εταιρεία, ΟΧΙ με απευθείας ανάθεση αλλά με διαδικασία διαγωνισμού. Το να προσκληθούμε να προσφέρουμε οικονομικό τίμημα, δεν συνεπάγεται ότι θα αναλάβουμε το έργο. Μπορεί κάποια άλλη εταιρεία, και από αυτές που επιθυμεί ο δήμαρχος, να προσφέρει χαμηλότερο τίμημα και να αναλάβει εκείνη το έργο.

Φαίνεται ότι όταν ο δήμαρχος προτρέπει τους δημότες να στηρίζουν την τοπική αγορά, εννοεί να πίνουμε τον καφέ μας στα καφενεία της πόλης και να αγοράζουμε τα ρούχα μας εδώ. Αυτό καταλαβαίνει ως τοπική οικονομία.

Επειδή ο πηχυαίος πρωτοσέλιδος τίτλος του άρθρου είναι «ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ», θεωρούμε σε κάθε περίπτωση φτηνό και ανέντιμο να προσπαθεί κάποιος να αιτιολογήσει κάτι, υποβαθμίζοντας εμμέσως τους -εν πλήρει συνειδήσει του- θιγόμενους.

Την τεχνική καταλληλόλητα και την οικονομική επάρκειά μας, κρίνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Υποδομών, αλλά επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε την «έξωθεν καλή μαρτυρία» ότι και εμείς δυνάμεθα να ολοκληρώσουμε άρτια και έντεχνα το έργο της πλατείας.

Τονίζουμε ότι το παρόν ουδόλως στρέφεται κατά των τριών εταιρειών που προσκλήθηκαν και με τις οποίες διατηρούμε πολυετείς συναδελφικές σχέσεις, αλλά το ερώτημά μας είναι ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!

Ποιοι λόγοι σκοπιμότητας ή  προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος επιβάλουν τον αποκλεισμό μας;

Προτείνουμε, για λόγους διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, να προσκληθούν συμπληρωματικά και τρεις αχαϊκές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των δύο τοπικών.

 

Αίγιο, 27 Δεκεμβρίου 2022

Αννέτα Μ. Σιαβελή

Δημήτριος Μ. Σιαβελής

Νικόλαος Π. Φράγκος

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εκπρόσωποι της εδρεύουσας στο Αίγιο ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

 

 

ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A.E. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ  251 00

t : 26910-61859  •  f : 26910-62220  •  www.antaios.gr  •  e-mail : info@antaios.gr