Αναβαθμίζεται ο οδικός άξονας της παλαιάς εθνικής οδού από Πάτρα μέχρι Αίγιο

2018.04.16 @ Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή οι εργασίες αποκατάστασης Πειραματικού Σχολείου Πάτρας

Αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Πάτρα Αίγιο εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή και προωθούνται προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

“Όπως είχαμε δεσμευτεί, προχωράμε άμεσα στο συγκεκριμένο έργο. Μετά την ολοκλήρωση του κόμβου του Ρίου, είναι η στιγμή που πρέπει να αποκατασταθεί το δίκτυο που σήκωσε όλο το βάρος την περίοδο κατασκευής της Ολυμπίας οδού”, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Στόχος του έργου είναι να μειωθούν τα επικίνδυνα σημεία, να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας σε όλο το μήκος του οδικού άξονα, να αναβαθμιστούν οι οικιστικές περιοχές από τις οποίες διέρχεται με την κατασκευή πεζοδρομίων και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Το πλήρες σχέδιο παρέμβασης διαμορφώνεται σε όλο το απαλλοτριωμένο πλάτος της οδού με αισθητική, λειτουργική, τεχνική και φιλικά περιβαλλοντική άποψη αναβάθμισης ώστε να καταστεί η Παλαιά Εθνική Οδός φιλική και ασφαλής στους χρήστες.

 

Οι παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο δίκτυο κρίνονται αναγκαίες και άμεσες επειδή:

 • Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων της Ολυμπίας Οδού, ο φόρτος κυκλοφορίας ιδιαίτερα βαρέων οχημάτων ήταν αυξημένος. Το οδόστρωμα έχει υποστεί μεγάλες φθορές και μάλιστα σε κάποια είναι επικίνδυνο, λόγω των εκτεταμένων φθορών.
 • Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων μετά την κατασκευή της νέας οδού. Η απομάκρυνση των υδάτων χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους χρήστες.
 • Η διέλευση της οδού μέσα από οικισμούς ή στις παρυφές αυτών, χωρίς πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται:

 • Ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε σημεία με σοβαρές αστοχίες,
 • Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο το μήκος της οδού συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων πεζών και πληροφοριακών πινακίδων που να καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών ενημέρωσης.
 • Εργασίες οδικής ασφάλειας με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση ή επισκευή υφισταμένων όπου απαιτείται.
 • Κατασκευή πεζοδρομίων εντός των οικιστικών ζωνών με τον εξοπλισμό τους (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, φυτεύσεις κλπ.).
 • Ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροφωτισμού τόσο της οδού όσο και χαμηλού στα υπό κατασκευή τμήματα των πεζοδρομίων.
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων.
 • Καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση τάφρων, κοπή θάμνων, δέντρων κλπ. σε όλο το μήκος της οδού.
 • Διαμόρφωση των κόμβων σε όλες τις διασταυρώσεις.
 • Συντήρηση των υφισταμένων τεχνικών και κατασκευή νέων για την εξασφάλιση ήπιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών.

 

Πειραματικό Σχολείο Πάτρας

Στην Εκτελεστική Επιτροπή επίσης εγκρίθηκε σήμερα και το έργο που αφορά «Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών».

Όπως είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια εισηγείται την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το δικό της πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

 

Γραφεία Πληροφοριών στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας

Εγκρίθηκαν τα γραφεία Πληροφοριών σε Λιμάνι Πάτρας, Λιμάνι Κατακόλου και τα αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου.

Η έγκριση υλοποιείται με τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας, η οποία επίσης σήμερα εγκρίθηκε από την Εκτελεστική και πρόκειται να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.