Μεγάλη επένδυση της Π.Ε.Σ. σε υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών αποφάσισε την υποβολή επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία μεγάλης μονάδας σύγχρονου ελαιοτριβείου.

Άλλη μια μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια από την μεγάλη συνεταιριστική οργάνωση την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών που σκοπό έχει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας.

Ως γνωστό η καλλιέργεια της ελιάς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή μας με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη καλλιέργεια.

Όσο αυξανόταν η καλλιέργεια στην Αιγιάλεια τόσο αυξανόταν και η ‘’πίεση’’ από τους ελαιοπαραγωγούς προς τον μεγάλο συνεταιριστικό φορέα της περιοχής μας την Π.Ε.Σ να διαδραματίσει τον θεσμικό παρεμβατικό της ρόλο στην αγορά προς όφελος των ελαιοπαραγωγών αλλά και της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

 

Μίλτος Σταυρόπουλος: ” Λαμβανομένου  υπόψη  ότι  σημαντικό μέρος του αγροτικού εισοδήματος της Αιγιάλειας στηρίζεται στο εξαιρετικό ελαιόλαδο της  περιοχής μας, το οποίο κατά την άποψή μου, δυστυχώς δεν αποδίδει την υπεραξία που θα έπρεπε, κρίνεται αναγκαία η επένδυση  σε ένα υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.  Η υπεραξία που χάνεται οφείλεται στη παθογένεια του αγροτικού τομέα της χώρας μας, όπως για παράδειγμα στην εξαγωγή μεγάλων  ποσοτήτων ελαιολάδου χύδην. Αποτέλεσμα  αυτού  είναι  το  ποιοτικό  ελαιόλαδο της Αιγιάλειας να μην απολαμβάνει την τιμή που θα έπρεπε, στερώντας από ένα  πολύτιμο εισόδημα τους ελαιοπαραγωγούς, την τοπική οικονομία αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής μας.  Χάνεται επίσης και ίσως το πιο σημαντικό που είναι η «επωνυμία» του το brand name που αποτελεί  και την αναγνωρισιμότητα  του από  τους  καταναλωτές στην  διεθνή  αγορά.

Πρόκειται να υλοποιήσουμε  μια μεγάλη επένδυση στο ελαιόλαδο καθώς η περιοχή μας υστερεί σε τέτοιου μεγέθους  επένδυση. Στοχεύουμε  στην υπεραξία που θα δώσει η αναβαθμισμένη ποιότητα καθώς θα εφαρμοστούν νέες καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής.   Επιπρόσθετα η παραγωγή και η τυποποίηση θα στηρίζεται από τα διαπιστευμένα, για πολλές αναλύσεις , εργαστήρια της Π.Ε.Σ.  Τέλος θα μειωθεί το κόστος για τον ελαιοπαραγωγό”.

 

 

Αθανάσιος Σωτηρόπουλος: «Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.) πιστή στις αρχές πιστή στις αρχές της συνεταιριστικής ιδέας προχωρά σε μεγάλη επένδυση για κατασκευή υπερσύγχρονης μονάδας ελαιοτριβείου, μεγάλης δυναμικότητας, στις εγκαταστάσεις της στο Αίγιο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών της Αιγιάλειας, με την πιο καινοτόμα τεχνολογία και σύγχρονη υποδομή στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης δίνεται μεταξύ των άλλων έμφαση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου με σκοπό την τυποποίηση και συνεπώς την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος με την ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών και νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση ελαιοποίησης υψηλών προδιαγραφών που θα στηρίζεται από τα πιστοποιημένα εργαστήρια της Ένωσης με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας, με τη χρήση των αυστηρότερων προτύπων ελέγχου και ποιότητας.

Μια επένδυση πέρα από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία και στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων.

Επίσης η επένδυση θα συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και της απασχόλησης στην ευρύτερη αγροτική περιοχή της Αιγιάλειας».