Αιγιάλεια: Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων γεννηθέντων το έτος 2006 κλάσης 2027