Αίτηση της “Ποιοτικής Αιγιάλειας” για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού

Αίτηση προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιδά, κατέθεσε η παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” της Βασιλικής Ψυχράμη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού. Η αίτηση αναφέρει:

“Κυρία πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

στην συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου την 19η Ιανουαρίου 2022 ετέθη από την δημοτική μας  παράταξη “ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ” για συζήτηση και λήψη απόφασης προ ημερήσιας διατάξεως το θέμα ” Εισήγηση προς την Επιτροπή διαγωνισμού και προς την Οικονομική Επιτροπή για ματαίωση ή μη του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ” Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αιγιαλείας. ”

Δεδομένης της μακροσκελούς συζήτησης παρουσία των πολιτών σε εκείνη την συνεδρίαση για το φλέγον θέμα του έργου της Πλατείας Αγίας Λαύρας, αποφασίσαμε ολοι μαζί να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση.

Επειδή το ζήτημα αυτό είναι μεγίστης σημασίας για τους δημότες και τον Δήμο μας, καθώς δεσμεύει τα δημοτικά τέλη του Δήμου για 12 χρόνια,  με 11.300.000 €, πράγμα το οποίο ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί, κρίνουμε απαραίτητο να συζητηθεί σε μία συνεδρίαση ειδικά μόνο το θέμα αυτό.

Επειδή ο ανοικτός διαγωνισμός λήγει στις 4 Φεβρουαρίου,  αιτούμεθα την πραγματοποίηση της ειδικής αυτής συνεδρίασης την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18.30, στον χώρο του Πολύκεντρου της Μυρτιάς Αιγίου.

Αιτούμεθα επίσης στην συνεδρίαση αυτή να κληθούν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ήτοι ο κύριος Καράμπελας Λεωνίδας, η κυρία Δαφνοπούλου Χριστίνα και ο κύριος Μανέτας Κωνσταντίνος.

Η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την λεπτομερή ενημέρωση του σώματος.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες”.

 

Για την Δημοτική παράταξη “ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ”, η επικεφαλής, Βασιλική Ψυχράμη

 

 

 

 

ΑΙΓΙΟ 25-1-2022