Αίτηση συμμετοχής για τα επιμορφωτικά σεμινάρια της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Σας ενημερώσουμε πως ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) αιτήσεων συμμετοχής διά ζώσης και στα τρία επιμορφωτικά σεμινάρια έχει καλυφθεί. 

Ως εκ τούτου, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, έως Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, στην ακόλουθη φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz6q8WpVOud8eu4LXqDe6TLwiFIwe4gE-v1Kef9RXJCTXhmQ/viewform?usp=sf_link 

θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής webex meetings στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες: 

“Ανάπτυξη ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης ανθρώπινου δυναμικού σχολικής μονάδας”, Δ.Σ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 4 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00 – 21:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Μάνεση Νικόλαο, ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιου Πατρών 

“Αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών”, Δ.Σ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00 – 21:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Ραφαηλίδη Απόστολο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστήμιου Πατρών και 

“Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη – Μελέτες περίπτωσης”, Δ.Σ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00 – 21:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Δημόπουλο Βασίλη, Δρ. Επιστημών Φιλοσοφίας της Παιδείας, Σ.Ε. ΠΕ 70 

στη διεύθυνση: https://minedu-primary.webex.com/meet/alkat 

ΥΓ. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί εκ νέου (3/5/2022) στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων ΕξΑ. 

Με εκτίμηση 

Ο Συντονιστής Ομάδας Δράσης 

Κατεργάρης Αλέξης