Η Λιµενική, οι γραµµές του τρένου και η παραλιακή λωρίδα Αιγίου

Η Λιµενική,  οι γραµµές του τρένου

και η παραλιακή λωρίδα Αιγίου

Δεν ξέρουµε κι ούτε νοµίζουµε ότι στην “περιβόητη” µελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης, που τόσο καιρό περιµένουµε την έναρξη των έργων και την υλοποίηση του µεγάλου οράµατος, περιλαµβάνεται και η λωρίδα της παλιάς σιδηροδροµικής γραµµής. Πάντως, ό,τι κι αν είναι για ν’ αποκτήσει έξοδο και θαλάσσιο µέτωπο η πόλη µας και ν’ αποκτήσει έναν ενιαίο, παραθαλάσσιο χώρο αναψυχής και περιπάτου, πρέπει επειγόντως η Λιµενική ν’ αξιοποιήσει τη λωρίδα της άχρηστης, πλέον, γραµµής του τρένου!

Αν αυτή η λωρίδα δεν ανήκει στην κυριότητα της  Λιµενικής , αλλά στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος, τότε επείγει  (και τώρα είναι η πλέον κατάλληλη κι ευνοϊκή στιγµή) να διεκδικήσει αυτόν τον χώρο, να τον ενοποιήσει µε τη λιµενική λωρίδα και να τον αναπλάσει.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η πόλη του Αιγίου θα µπορέσει ν’ αξιοποιήσει το δώρηµα του Θεού “να βρέχει τα πόδια της στον Κορινθιακό” κι έτσι θ’ αποκτήσει κι ένα αισθητικό, τουριστικό και ένα πολύτιµο θαλάσσιο µέτωπο!

Έτσι , η πόλη θα µπορέσει να αλλάξει τη ζωή και την καθηµερινότητα των δηµοτών- πολιτών της και συγχρόνως ν’ αποκτήσει ένα άλλο σύγχρονο και προσοδοφόρο θαλάσσιο “πρόσωπο” που θα της αποφέρει σηµαντικά τουριστικά και οικονοµικά οφέλη.

Αυτή η αναµόρφωση (ο όρος “Ανάπλαση” είναι σήµερα της µόδας!) θα προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών και παραθεριστών όπως όλες οι άλλες γειτονικές παραθαλάσσιες πόλεις και περιοχές της Αιγιάλειας που έχουν αξιοποιήσει τις παραλιακές τους λωρίδες (Σελιανίτικα, Άβυθος,  παραλία Ακράτας, Κόρινθος, Λουτράκι κ.π.ά.).