Ο εορτασμός των Αγίων Πάντων στο κοιμητήριο Αιγίου