Λιτοί και απέριττοι οι Επιτάφιοι στην Αιγιάλεια υπό την σκιά του κορωνοϊού