ΙΛΕΑ: Συγκίνηση για την καθιέρωση της τοπικής αργίας