Εντοπίστηκαν στην Πάτρα δύο εργαστήρια κατασκευής και συναρμολόγησης όπλων