Εκδηλώσεις για πρώτη φορά στο Αγρίδι, εκεί που έπεσαν οι πρώτες τουφεκιές στην ορεινή Ακράτα