Ψυχράμη: «Προτείνουμε να αποσυρθεί το θέμα για τις σχολικές καθαρίστριες και να επαναπροσδιοριστει άμεσα το αίτημα του Δήμου μας προς το Υπουργείο»

Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που αφορά την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, επισημαίνουμε τα εξής:

1ον) έχει γίνει λανθασμένος υπολογισμός ανθρωποωρών για την σχολική χρονιά 2021- 2022 δεδομένου ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν με τα αυξημένα μέτρα προστασίας κατά του covid 19.
Συνεπώς, επιβάλλεται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας να υπάρχει υπάλληλος καθαριότητας στις σχολικές μονάδες.
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει  : α) 20 σχολικές μονάδες( 9 Γυμνάσια και 11  Λύκεια)Δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης και  β) 47 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 23 νηπιαγωγεία και 24 δημοτικά και
γ) ότι οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας λειτουργούν και ολοήμερο πρόγραμμα,  είναι βέβαιον ότι οι 52 υπάλληλοι καθαριότητας με ωράριο ημιαπασχόλησης σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 67 σχολικών μονάδων υπό τις παρούσες συνθήκες.
Απαιτείται τα 2/3 τουλάχιστον αυτού του προσωπικού να είναι πλήρους απασχόλησης ( για τα μεγάλα σχολεία) και το υπόλοιπο προσωπικό μερικής απασχόλησης.
2ον) με την εισήγησή σας προτείνετε όλο το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων να είναι μερικής απασχόλησης.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει  ορισμένοι υπάλληλοι να εξυπηρετούν 2 σχολικές μονάδες. Αυτό είναι απαγορευτικό σε συνθήκες πανδημίας.

Επίσης με την εισήγηση αυτή συντελείται βλαπτική μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση 14 υπαλλήλων που μέχρι τώρα είναι πλήρους απασχόλησης.

Αυτό, μέχρι σήμερα, ο νόμος δεν το επέτρεπε και ορθώς έπραττε.  Δεν είναι σε καμία περίπτωση ηθικό και επιπροσθέτως το προσωπικό αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .
3ον) και τέλος η εγκύκλιος 58982, την οποία και σας επισυνάπτω, αναφέρεται σε προηγούμενο αίτημα των Δήμων.
Η προϊσταμένη του γραφείου προσωπικού μου απάντησε γραπτώς ότι το αίτημά μας αφορούσε σε 54 άτομα πλήρους απασχόλησης,  δηλαδή 350 ανθρωποώρες.  Συνεπώς υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία του αιτήματος και της απόφασης του Υπουργείου.  Αυτό έχουμε χρέος όχι μόνο να το καταγγειλουμε αλλά και να επιμείνουμε να αλλάξει.
Προτείνουμε να αποσυρθεί το θέμα και να επαναπροσδιοριστει άμεσα το αίτημα του Δήμου μας προς το Υπουργειο, ώστε να αναλογούν στον Δήμο μας οι απαιτούμενες ανθρωποωρες για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.
Βασιλική Ψυχράμη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ