511 θέσεις εργασίας με συμβάσεις για τις ανάγκες ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.
Η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).
Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή                                                                                                       Αριθμός
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου                                                                    5

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής                                                                 109

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας                       90

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας                           97

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης                                                                     80

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης                                       124

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10