20 δημοτικοί σύμβουλοι Αιγιάλειας: “Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ”

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,

η πολιτική της δημοτικής αρχής ολισθαίνει επικίνδυνα.

Μετά την επανειλημμένη απόρριψη από την δημοτική αρχή των αιτημάτων της μεγάλης πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν μείζονος σημασίας θέματα, όπως είναι η άρδευση και ο διαγωνισμός των απορριμμάτων, τώρα μας έστειλε και εξώδικα για να μην συνεδριάσουμε !!

Θέλουμε να συζητήσουμε για αποφάσεις της δημοτικής αρχής,  αποφάσεις εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες.

Δεν ακούν τους Δημοτικούς Συμβούλους που αποτελούν το 70% περίπου του δημοτικού μας συμβουλίου,  δεν ακούν την κοινωνία που θέλει ενημέρωση για κάθε ενέργεια που έκανε η δημοτική αρχή για ένα διαγωνισμό 4.700.000 ευρώ !!

Για ένα διαγωνισμό που θα δεσμεύσει τον δήμο μας για την μεταφορά των απορριμμάτων σε  έναν εργολάβο για τα επόμενα τρία χρόνια  με  την καταπληκτική έκπτωση του 1%!!

Δεν ακούνε την κοινωνία ούτε βέβαια την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που φωνάζει ότι ο διαγωνισμός είναι οικονομικά ασύμφορος…

Δεν ακούν τους εκατοντάδες αγρότες που διαμαρτύρονται για τα δυσβάστακτα βάρη από τον τρόπο διαχείρισης της άρδευσης?

Γιατί η δημοτική αρχή μας αγνοεί στις εκκλήσεις  που της κάνουμε για διάλογο ;

Γιατί αποφεύγει να μας ακούσει ;

Γιατί επιχειρεί να μας στερήσει το δημοκρατικό μας βήμα,  που είναι το δημοτικό συμβούλιο;

Η κοινωνία βγάζει τα συμπεράσματά της.

Δεν μπορεί  η δημοτική αρχή να απειλεί με μηνύσεις και εξώδικα 20 Δημοτικούς Συμβούλους των αντιπολιτευτικών παρατάξεων, για την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, σήμερα Δευτέρα 14-12-2020.

Κύριοι της δημοτικής αρχής, ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΙΜΩΣΕΤΕ  !

Την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/12/20 και ώρα 20.00 μπορούν οι δημότες να την παρακολουθήσουν ζωντανά από το you tube στη σελίδα  https:// www.youtube.com/ channel/ UChTPUUOMeFFJgUNgoAeim3w

Μισή ώρα νωρίτερα θα σας αποσταλεί το ακριβές link της μετάδοσης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

 • Χρήστος Γούτος
 • Βασιλική Ψυχράμη
 • Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος
 • Παναγιώτης Γιαννούλης
 • Γεώργιος Γιοβάς
 • Γεώργιος Γκίκας
 • Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα
 • Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
 • Μαρία Ιατροπούλου
 • Γεώργιος Κουβαράς
 • Μιχαήλ Κυριακόπουλος
 • Παναγιώτης Μαρινόπουλος
 • Παναγιώτης Μάρκου
 • Δημήτριος Μπούνιας
 • Περικλής Παπαγιαννακόπουλος
 • Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
 • Βασίλειος Τομαράς
 • Παναγιώτης Τσερεντζούλιας
 • Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος

Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος