13,7 εκατ. ευρώ για δύο πολύ σημαντικά έργα κατά της διάβρωσης των ακτών στην Π.Ε. Αχαΐας

Από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»– Ο Νεκτάριος  Φαρμάκης υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης

 

«Η διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των ακτογραμμών της Δυτικής Ελλάδας είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον τόπο και τους πολίτες. Προχωράμε βήμα – βήμα, με επιστημονική και σύγχρονη προσέγγιση, να εγκαινιάσουμε μία νέα εποχή όπου ακτές και άνθρωποι θα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και ο τόπος μας θα πάψει να βιώνει τον εφιάλτη της διάβρωσης των ακτών».

Αυτά μεταξύ άλλων, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράφοντας την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  δύο πολύ σημαντικών έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών σε περιοχές της δυτικής Αχαΐας, οι οποίες διοικητικά ανήκουν στα όρια των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης υπέγραψε δύο αποφάσεις ένταξης. Η πρώτη είναι τα «Έργα Αντιμετώπισης της Διάβρωσης των Ακτών Μονοδενδρίου – Βραχναιίκων – Τσουκαλαιίκων (Π.Ε. Αχαΐας) με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10 εκατ, ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η δεύτερη είναι τα «Έργα Προστασίας Ακτής Καλαμακίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3,69 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Και τα δύο έργα έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης στο τέλος του 2023.

Το πρώτο έργο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και μικρό τμήμα ακτής των Ρογιτίκων, στοχεύει στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη διάβρωση των ακτών αλλά και στην αναβάθμιση της ακτογραμμής.

Σε ό,τι αφορά τις ακτές του Μονοδενδρίου και των Βραχναιΐκων, προτείνεται η τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 2,5 περίπου χλμ., ενισχυόμενη από επτά εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης. Η τεχνητή αναπλήρωση θα γίνει με καθαρή άμμο και το αρχικό μέγεθος ισούται με 7,5m, ώστε μετά την αποκατάσταση του προφίλ ισορροπίας του πυθμένα να προκύψει αύξηση κατά τουλάχιστον 3 m του πλάτους της ακτής ως προς την υφιστάμενη κατάσταση.  Ακόμα, προτείνονται δύο παράκτια έργα προστασίας, ένα μεταξύ των περιοχών Ρογιτίκων – Μονοδενδρίου μήκους 750m περίπου και ένα στην περιοχή Χατζίνα, στο τέλος της περιοχής Βραχναιΐκων, μήκους 450m περίπου. Η θωράκιση θα κατασκευαστεί με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στο βόρειο άκρο της περιοχής των Ρογιτίκων και στο δυτικό άκρο της περιοχής των Βραχναιΐκων. Τέλος, προς την πλευρά της παραλιακής οδού προβλέπεται διαμόρφωση πεζοδρομίου πλάτους 2,4 μέτρων.

Σε ό,τι αφορά την ακτή των Τσουκαλαιΐκων, προτείνεται η κατασκευή συστοιχίας έντεκα εγκάρσιων προβόλων με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην παράκτια ζώνη ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου Τσουκαλαιΐκων. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή συστοιχίας δέκα ακόμα εγκάρσιων προβόλων με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην παράκτια ζώνη δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου Τσουκαλαιΐκων. Τα εν λόγω έργα μειώνουν σημαντικά τη διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή.

Το δεύτερο έργο, αφορά την προστασία και τεχνητή αναπλήρωση με φυσικά υλικά της ακτής Καλαμακίου για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης διάβρωσης που έχει ως συνέπεια την εκτεταμένη μείωση του πλάτους της ακτής, την καταστροφή τεχνικών υποδομών, την ανατροπή φυσικών πρανών και την σημαντική υποβάθμιση του παράκτιου και υδατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον η προστασία και αύξηση του πλάτους ακτής είναι το υπόβαθρο για την διατήρηση και ανάπτυξη της αποδεδειγμένα πλούσιας βιοποικιλότητας. Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός συστήματος ύφαλων προβόλων μήκους 50 μέτρων με διεύθυνση εγκάρσια προς την ακτογραμμή, με εκκίνηση πλησίον της ακτογραμμής και τεχνητή αναπλήρωση της ακτής. Συνολικά, θα τοποθετηθούν 28 πρόβολοι σε μήκος ακτογραμμής ίσο με 880 μέτρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλος χρόνος για τη Δυτική Ελλάδα και στο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών. Οι ζημιές που και πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές, δείχνουν πως το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα και ένα ζοφερό μέλλον προδιαγράφεται εάν δεν δράσουμε άμεσα. Έτσι, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με τη συνεργασία των Δήμων και επιστημονικών φορέων, μπαίνουμε στην εποχή των απτών έργων. Πριν λίγο καιρό ολοκληρώσαμε την μελέτη για την αποκατάσταση της βόρειας ακτογραμμής της Πάτρας και τώρα προχωράμε στην ένταξη των δύο πολύ σημαντικών έργων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στη νότια και δυτική ακτογραμμή της Πάτρας και σε ένα σημαντικό έργο προστασίας και αναβάθμισης της ακτής στο Καλαμάκι της Δυτικής Αχαΐας. Συνεχίζουμε, για να μπορούμε να χαιρόμαστε τις ακτές μας και τα επόμενα πολλά χρόνια…» κατέληξε ο κ. Φαρμάκης.