11 υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Αιγιάλειας μέσα από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

Την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά στο έργο με τίτλο “Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Αστικών Χώρων Δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων”, αποφάσισε με την αριθ.  178.8/29-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΩΩ46Ψ844-Ω6Ρ) απόφαση του το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, ΝΠΔΔ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου.

Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο τον περασμένο Φεβρουάριο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της σχετικής πρόσκλησης και το έργο έχει προϋπολογισμό 249.872,00 €, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80%, ήτοι 199.897,60€ από το Πράσινο Ταμείο και κάλυψη του υπολοίπου 20%, ήτοι 49.974,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το παραπάνω  έργο αφορά:

  • στην προμήθεια έντεκα (11) τεμαχίων υπόγειων κάδωναποθήκευσης απορριμμάτων προϋπολογισμού €185.420,00 (με Φ.Π.Α.) , και
  • στην προμήθεια και προσαρμογή δύο (2) υδραυλικών γερανών (τύπου παπαγάλου) επί υπαρχόντων απορριμματοφόρων οχημάτων (τύπου πρέσας) προκειμένου να διασφαλίζεται η αποκομιδή των υπόγειων κάδων, προϋπολογισμού €64.452,00 (με Φ.Π.Α).

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε πολυσύχναστα σημεία του Δήμου Αιγιαλείας  και  θα καταργήσουν συνολικά 40 με 50 τροχήλατους κάδους που παρουσιάζουν αντιαισθητική εικόνα (μεγάλος όγκος & υπερχείλιση απορριμμάτων) καθώς και προβλήματα οσμών και προσέλκυσης εντόμων.

Έτσι, όπως υπογραμμίζεται στην πρόταση του Δήμου Αιγιαλείας, η υπογειοποιημένη αποθήκευση απορριμμάτων θα απελευθερώσει χώρο σε πεζοδρόμους, πλατείες και πεζοδρόμια, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ρύποι, ο θόρυβος και η κατανάλωση καυσίμων, αφού η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων θα μειωθεί δραστικά με δεδομένη την τριπλάσια αποθηκευτική χωρητικότητα των υπόγειων κάδων έναντι των υπέργειων τροχήλατων.

Παράλληλα, θα επιτευχθεί αυξημένη ελκυστικότητα και εμπορική κίνηση γύρω από τα σημεία εγκατάστασης, μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα απορριμμάτων, θα αποδεσμευθούν κοινόχρηστοι χώροι για ευκολότερη κυκλοφορία του κοινού και τα εμποδιζόμενα άτομα και θα βελτιωθεί η λειτουργικότητα τόσο για τους χρήστες όσο και για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας (μεγαλύτερη απόδοση στους χρόνους αποκομιδής).

Η τοποθέτησή τους, τέλος, θα συμβάλει αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αντιμετώπισης του προβλήματος των οσμών με πλήρως στεγανή αποθήκευση των απορριμμάτων.

Τόσο ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, όσο και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού & Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Βασίλης Χριστόπουλος, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη και ταυτόχρονα προωθούν τον σχεδιασμό και άλλων ανάλογων έργων προς ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, πάντοτε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.