Ψήφισμα και Ανοιχτή επιστολή Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού

Με ψήφισμά τους το οποίο έστειλαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων, την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου, τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαϊας  και τον Δήμαρχο Αιγιαλείας και με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 21 από τους 25 Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας επισημαίνουν ότι δεν υφίσταται έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας και αρχής από το οποίο να προκύπτει το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Αιγείρας και για τον λόγο αυτό ζητούν από όλους τους αρμόδιους φορείς να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας των Δημοτών τους οποίους εκπροσωπούν.

Στο ψήφισμά τους συγκεκριμένα επικαλούνται μια σειρά επιχειρημάτων και αδιάσειστων στοιχείων, μεταξύ των οποίων, το γεγονός ότι πραγματοποιούνται ήδη έργα βελτίωσης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α  από τον Δήμο με αντικείμενο εργασιών τη συλλογή και την καύση βιοαερίου, του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τη συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής αντίστοιχα. Προς αυτή την κατεύθυνση επικαλούνται και το γεγονός ότι η αυτοψία και η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από τον ποταμό Θολοπόταμο, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και στην οποία προκύπτει ότι οι τιμές των μετρούμενων παραμέτρων είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων από τη νομοθεσία, καθώς επίσης ότι και μετά τη διάτρηση που πραγματοποιήθηκε,  καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, δεν εντοπίστηκε υδροφορία σε κανένα σημείο του διατρήματος καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν συνελέχθηκαν αέρια δείγματα και απλώς προσδιορίστηκαν συνήθεις φυσικοχημικές παράμετροι , μικροβιακοί δείκτες  και ενώσεις που ανιχνεύονται σε στραγγίδια ΧΥΤΑ σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Στην δε ανοιχτή επιστολή τους  που απευθύνουν οι 11 από τους 12 προέδρους της Δ.Ε. Διακοπτού, στο Συντονιστή Της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδος και Ιονίων Νήσων κ.λ.π. εκτός των άλλων  επισημαίνουν ότι τα αναγκαία βελτιωτικά έργα στον ΧΥΤΑ της Αιγείρας βρίσκονται σε εξέλιξη και προς ολοκλήρωση και ζητούν εκ τούτου να ανοίξει προσωρινά   για την μεταφορά των απορριμμάτων των Δ,Ε, Διακοπτού, Ακράτας Αιγείρας, προκειμένου να διαφυλαχτεί η υγεία των κατοίκων η οποία κινδυνεύει άμεσα και προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη παραμονή τουριστών και άλλων επισκεπτών στην περιοχή ενόψει της θερινής περιόδου.

Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δηλώνει ότι  ο αποκλεισμός του ΧΥΤΑ Αιγείρας είναι παράνομος , καταχρηστικός και  υποκινείται από μια μικρή ομάδα ατόμων συγκεκριμένων πολιτικών χώρων που δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν το ανάστημά τους, εξυπηρετούν δε προσωπικούς στόχους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας, δυσφημίζοντας και ταλαιπωρώντας τον κόσμο και το περιβάλλον ολόκληρης της Αιγιάλειας και πρόσθετα υποκινούνται έχοντας στόχο προσωπικά το πρόσωπό του καθότι δεν αντέχουν τις αλήθειες και τη νομιμότητα.

 

Το ψήφισμα και ανοιχτή επιστολή υπογράφουν:

Καρρά Μαρία Κοινότητα Ακράτας

Κρικέτος Παναγιώτης Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων

Ρεκούτης Αντώνιος Κοινότητα  Πλατάνου

Παπαδιαμαντόπουλος Χαρίλαος Κοινότητα Μεσορρουγίου

Καρρέλης Ανδρεάς Κοινότητα Σελιάνας

Δημόπουλος Κωνσταντίνος Κοινότητα Αμπέλου

Θεοδωρόπουλος Χρήστος Κοινότητα Πορρωβίτσας

 

Λυμπερόπουλος Χρήστος Κοινότητα Εξοχής

Μεντζελόπουλος Απόστολος Κοινότητα Χρυσανθίου

Παγώνης Κωνσταντίνος Κοινότητα Βούτσιμου

Κριτάκης Ηλίας Κοινότητα Αιγών

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Κοινότητα Περιστέρας

Παπαϊωάννου Ιωάννης  Κοινότητα Καλαμιάς.

Καλύβας Χρήστος Κοινότητα Βαλιμής

Σμυρνιώτης Θανάσης Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου

Κορύλλος Δημήτριος Κοινότητα Βελλάς

Δημητρίου Δημήτριος  Κοινότητα Κράθιου

Γιαλαμάς Γεώργιος Κοινότητα Όαση

Παπαμιχαλόπουλος Παναγής Κοινότητα Συνεβρό

Ντρίβας Παναγιώτης Κοινότητα Ζαρούχλας

Σπυρόπουλος Χρήστος Κοινότητα Μοναστήρι

 

Μούσκας Αναστάσιος Κοινότητα Νικολαίικα

Πράσινος Χαράλαμπος Κοινότητα Ριζόμιλος

Δροσόπουλος Γεώργιος Κοινότητα Κερύνεια

Παναγόπουλος Βαγγέλης Κοινότητα Ελίκης

Ροδόπουλος Βασίλειος Κοινότητα Ροδιάς

Θεοφανόπουλος Βαγγέλης Κοινότητα Μαμουσιά

Τζαβάρας Βασίλειος Κοινότητα Ελαιώνα

Μητσόπουλος Παναγιώτης Τ.Κ. Ζαχλωρίτικα

Παπακανέλου Ξανθή Κοινότητα Τράπεζα

Σταυρόπουλος Βασίλειος Κοινότητα Διακοπτό

Μπρούμα Παναγούλα Κοινότητα Καθολικό