Φυσικό αέριο – Υδρογονάνθρακες – Ενεργειακές Κοινότητες στο επίκεντρο του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

– Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας–

Με ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ενέργεια, για πρώτη φορά σε Περιφερειακό Επίπεδο, επιχειρείται μία στρατηγική προσέγγιση για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας και ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Σχέδιο συζητείται την Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 3 μ.μ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με στόχο να αποτελέσει την Περιφερειακή Στρατηγική. Υλοποιήθηκε δε, από τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Μπαλαμπάνη, σε συνέχεια Απόφασης του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, υφισταμένη κατάσταση στην Περιφέρειά μας, πόροι αδιάθετοι, δυνατότητες ανάπτυξης, εναλλακτικές μορφές ενέργειας και γενικότερα τι πρέπει να γνωρίζουμε για ένα σημαντικό πόρο, την ενέργεια. Θα παρουσιαστούν όλες οι δυνατές μορφές ενέργειας, τα υπέρ και τα κατά της κάθε μίας, οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.

“Η επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής δεν είναι τυχαία. Αφορά τη ζωή των πολιτών, τη ζωή των παιδιών μας. Μέχρι σήμερα, είχαμε μόνο αποσπασματικές ενέργειες. Ανοίγουμε το πλαίσιο της συζήτησης και ζητάμε τη συμβολή όλων, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε πηγή χρηματοδότησης”, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως αυτή της ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειάς μας, την πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση δράσεων, θέμα για το οποίο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά την ερχόμενη Δευτέρα, σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με τη συνδρομή φορέων της περιοχής μας, ωστόσο, η στρατηγική που προτείνουμε, είμαστε σίγουροι, ότι θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.