“Φρένο” στους Ιατρικούς επισκέπτες βάζει το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Αποκλειστικά με ειδική άδεια και την υπογραφή συμβολαίου εμπιστευτικότητας, θα επιτρέπεται από 1ης Μαΐου η είσοδος στους ιατρικούς επισκέπτες – εμπορικούς αντιπροσώπους εταιρειών εμπορίας ιατροτεχνολογικών / φαρμακευτικών προϊόντων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Την απόφαση αυτή έλαβε η διοίκηση καθώς «παρατηρείται άνευ αδείας παρουσία εμπορικών αντιπροσώπων εταιρειών εμπορίας – διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων εντός του ΠΓΝΑ και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοί κατά τρόπο προκλητικό προσπαθούν να εκβιάσουν προσωπικό και ασθενείς προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους».

Σύμφωνα με την απόφαση, προκειμένου να εκδοθεί άδεια, κάθε αντιπρόσωπος πρέπει να καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του ΠΓΝΑ, αναφέροντας τα στοιχεία ταυτότητάς του, την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, τα προϊόντα που διακινεί, τον λόγο παρουσίας του εντός του ΠΓΝΑ, το αν θα έρχεται σε επαφή με προσωπικό ή ασθενείς, το αν έχει τεχνική ευθύνη συγκεκριμένου μηχανήματος κ.λπ.. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας και φωτογραφία.

«Η άδεια θα περιγράφει αναλυτικά με ποιους θα έρχεται σε επαφή (π.χ. γιατρούς Χ 1 και Χ2 κλινικής, ασθενείς Α1 κλινικής), το αν θα έχει την τεχνική ευθύνη χειρισμού κάποιου μηχανήματος και αυτό που ευρίσκεται, τις ώρες και τους χώρους που μπορεί να παραβρίσκεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

 

videotex.gr