Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «βελτίωση του δρόμου Λουσοί-Λιθαράκια-Λεύκα του Δήμου Καλαβρύτων»

Υπεγράφη την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα γραφεία του Δήμου Καλαβρύτων, η σύμβαση για το έργο «βελτίωση του δρόμου Λουσοί-Λιθαράκια-Λεύκα του Δήμου Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 920.685,14 προ ΦΠΑ και μήκους 8.556 μέτρων. Πρόκειται για υφιστάμενο αγροτικό χωματόδρομο κακής βατότητας, ο οποίος κατά την χειμερινή περίοδο είναι συχνά απροσπέλαστος.

Σκοπός του έργου είναι η ευκολότερη πρόσβαση των αγροτών προς τα βοσκοτόπια και τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Εκτός αυτού η κατασκευή του έργου θα διευκολύνει και τις μετακινήσεις μεταξύ των οικισμών της περιοχής. Επιπλέον ο δρόμος αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

Το έργο προβλέπει επεμβάσεις βελτίωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, επιχώματα, ορύγματα, έργα διευθέτησης ομβρίων, έργα μείωσης κλίσεων οδοστρώματος, τοπικές διαπλατύνσεις, βελτίωση ακτίνων καμπυλότητας, κατασκευή ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.

Ο ανάδοχος του έργου είναι ο κύριος Καπετσώνης Φάνης , ενώ η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κύριο Παπαδόπουλο Αθανάσιο, παρουσία της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών κυρία Ιντζεγιάννη Ευγενίας και του Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου κυρίου Βασίλη Δούβου.