Το λιμάνι του Αιγίου ανάμεσα στα έξι λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού

Eντάχθηκε στο έργο “Portolanes” του Interreg Ελλάδα-Ιταλία

  Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως δικαιούχος στο έργο με τίτλο «Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea» και ακρωνύμιο «PORTOLANES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιάλειας Μαρία Ιατροπούλου “ο ναυτικός τουρισμός στην Ελλάδα εμφανίζει υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής της χώρας, των πολλών νησιών και της πλούσιας ναυτικής ιστορίας της. Στο πλαίσιο του έργου «PORTOLANES» και σε συνέχεια χαρτογράφησης και αξιολόγησης του ναυτικού τουρισμού με έμφαση στα μικρά και μεσαία λιμάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επιλέχθηκαν 6 λιμάνια, κατάλληλα για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους, μεταξύ αυτών και το λιμάνι του Αιγίου”.

Ο Ναυτικός Τουρισμός και η ενδυνάμωση των μικρών τουριστικών λιμένων αυτής της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν μια δυναμικά διευρυμένη εναλλακτική μορφή τουρισμού σε ολόκληρη την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Γενικά, ο Nαυτικός Τουρισμός είναι πιο δημοφιλής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά εάν συνδυαστεί σωστά με άλλες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες μπορεί να παραταθεί με υψηλά θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες. Παρά τις υψηλές δυνατότητές του, ο Ναυτικός Τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην περιοχή. Οι δραστηριότητές του συγκεντρώνονται κυρίως σε λίγα μεγαλύτερα λιμάνια, ενώ τα μικρότερα παραμένουν εντελώς ανεκμετάλλευτα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού με σκοπό τη διασύνδεση των παράκτιων περιοχών με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της ενδοχώρας, τη δημιουργία θεματικών μονοπατιών και μάρκας προορισμού, την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι 6 επιλεγμένοι λιμένες για συμπερίληψη από τη Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι:

➢ Πάλαιρος – Βουνάκι: με θεματική διαδρομή «Επανασύνδεση με τη Φύση»

➢ Αίγιο: η θεματική διαδρομή έχει σχεδιαστεί για τις ομάδες επισκεπτών που επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τους γαστρονομικούς θησαυρούς της περιοχής και ιδιαίτερα τα τοπικά της κρασιά. Όπως σημειώνεται, το λιμάνι του Αιγίου είναι σε μια εξαιρετική τοποθεσία που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες όπως διαμονή, θυρωρείο, κέντρο πληροφοριών (Ναυτικός και Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγίου).

➢ Κατάκολο: η θεματική διαδρομή, η οποία έχει ως αφετηρία τον λιμένα του Κατάκολου, σκοπό έχει να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Ελλάδας εστιάζοντας σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

➢ Κυλλήνη: η θεματική διαδρομή έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει τους φυσικούς πόρους τηςΚυλλήνης και της γύρω περιοχής.

➢ Μεσολόγγι: η θεματική διαδρομή στοχεύει στο να αναδείξει την ελληνική ιστορία των τελευταίων 200 ετών, με έμφαση στην Επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική κατοχή του 1821.

➢ Άκτιο: η θεματική διαδρομή στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των γύρω περιοχών, με ανοδική κατεύθυνση προς την Ήπειρο.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πούλιας Ιταλίας – Επικεφαλής Εταίρος (Ιταλία), Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας (Ελλάδα), Εμπορικό Επιμελητήριο Πούλιας (Ιταλία), Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Ελλάδα), Εύξεινη Πόλη/ Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη (Ελλάδα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 877.915,00 € και η διάρκεια υλοποίησης (κατόπιν 3 παρατάσεων) είναι 53 μήνες (1.7.2019 – 30.11.2023). Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου ανέρχεται σε 146.710,00 €.