Συνάντηση εργασίας Δημάρχου Αιγιαλείας με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου 

Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Στόχος όλων μας η εξυπηρέτηση, κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό, του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και της κοινωνίας»

 

Συνάντηση με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας με αντικείμενο τη στοχοθεσία και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού για το έτος 2023, είχε την Πέμπτη το μεσημέρι στο γραφείο του ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4940/2022, η διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένου και υπαλλήλων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους στα εξής τρία διαδοχικά στάδια: 1ο στάδιο (Προγραμματισμού εργασιών που πραγματοποιείται τον Ιανουάριο), 2ο Στάδιο (Επισκόπησης προόδου που πραγματοποιείται το Μάιο) και 3ο Στάδιο (Συνολικής αξιολόγησης που πραγματοποιείται το Δεκέμβριο).

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Α’ Σταδίου, το οποίο ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου και η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου, ο δήμαρχος έθεσε τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η καταγραφή, αξιολόγηση και διαπεραίωση των αιτημάτων, με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.

Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος Αιγιαλείας επισήμανε τα εξής: «Η πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συζητήσεων – συναντήσεων εργασίας με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου μας αυταπόδεικτα βελτιώνει το πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας μας, συντελώντας κατ’ επέκταση στην καλύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων και των δεσμεύσεων που προκύπτουν για όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της οργανικής μονάδας με γνώμονα την εξυπηρέτηση, κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό, του δημοσίου συμφέροντος, των πολιτών και της κοινωνίας μας».