Συγκέντρωση – ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου