Ο Γιώργος Αγγελόπουλος νέος πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αιγίου

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 16ης Οκτωβρίου του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (έγγραφο με Α.Π. 166497/7-11-2022), συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 10/11/2022 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ομόφωνα ως εξής:

Πρόεδρος:              Αγγελόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:       Κοκορές Αριστείδης

Γραμματέας:           Κουσουρής Δημήτριος

Ταμίας:                     Μώρος Κωνσταντίνος

Μέλη (αλφαβητικά):

Ανδριώτης Αντώνιος

 Λάγιου Ευσταθία

Σπανόπουλος Δημήτριος

Τζιουζεπίνα Σερράνο

Χριστοπούλου Γεωργία