Οι αγροτικές ενισχύσεις δεν αποτελούν μισθό αλλά δίχτυ ασφαλείας, τόνισε ο Τάσος Χανιώτης, παρουσιάζοντας την πρόταση της Κομισιόν για την ΚΑΠ μετά το 2020

Δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στην χώρα μας, ανέφερε ο Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), μιλώντας την Πέμπτη (7/6/2018), στα γραφεία της Κομισιόν στην Αθήνα, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) την περίοδο 2021-2027. «Κάθε φορά που παρουσιάζω την ΚΑΠ με ρωτάνε αν στην Ελλάδα θα μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις και κάθε φορά του απαντώ αρνητικά», τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑγροΤύπου. «Η Ελλάδα θα παραμείνει η δεύτερη πιο «ευνοημένη» χώρα στην ΕΕ στις άμεσες ενισχύσεις. Σίγουρα υπάρχει μείωση του προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ κατά 5% (λόγω Brexit). Όμως κάναμε σενάρια για μείωση του προυπολογισμού σε ποσοστό 10% και είδαμε ότι η μείωση στις άμεσες ενισχύσεις θα ήταν μόλις 3%». Πάντως πρόσθεσε ότι η «ενίσχυση» στο αγροτικό εισόδημα μέσω της ΚΑΠ δεν αποτελεί μηνιαίο μισθό αλλά «δίχτυ ασφαλείας».

Όσον αφορά την εξωτερική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τα ψηφίσματα των Ευρωβουλευτών, απάντησε ότι «είμαστε σε αρχικό στάδιο στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του ΑγροΤύπου για το αν η νέα ΚΑΠ προβλέπει τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν από μια πιθανή επιβολή δασμών στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ (μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ), ο κ. Χανιώτης τόνισε ότι «εμπορικοί πόλεμοι δεν γίνονται για πρώτη φορά. Αυτό που θα πρέπει να βρούμε και να αναδείξουμε είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Η συμφωνία ΕΕ με Μεξικό δίνει πλεονέκτημα στην φέτα.

Προσωπικά πιστεύω ότι σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που κάνει η ΕΕ «προστατεύεται» η φέτα και τα πράγματα στην αγορά γίνονται καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει τους Έλληνες είναι αν υπάρχει η παραγωγή φέτας για να καλύψει την ζήτηση και όχι αν είναι «προστατευμένη». Το πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής γεωργίας είναι η προστιθέμενη αξία των προϊόντων και σε αυτό θα πρέπει να στραφούν οι παραγωγοί».

Όπως επισήμανε τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού της ΚΑΠ είναι:

 • Μείωση κατά 5% των δαπανών, με πιο στοχευμένη προσέγγιση για βελτίωση της αποδοτικότητας και των επιδόσεων.
 • Το «Κ» της ΚΑΠ εξακολουθεί να είναι ισχυρό, με καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών.
 • Καλύτερη σύνδεση ΚΑΠ με άλλες πολιτικές (περιβάλλον, κλίμα, έρευνα, υγεία) με στόχο να βελτιωθούν οι επιδόσεις τους.

Ακόμη τόνισε ότι η τάση των προηγούμενων ετών για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ ήταν και παραμένει πτωτική.

Υπάρχει μεγαλύτερη μείωση των κονδυλίων στο Δεύτερο Πυλώνα αλλά μπορούν τα κράτη μέλη να μεταφέρουν κονδύλια από τον Πρώτο.

Η βελτίωση στην «εσωτερική σύγκλιση» γίνεται αν το επιθυμούν τα κράτη μέλη.

Παραμένει η στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών και του κρασιού.

Εισάγεται η «έξυπνη γεωργία», παραμένει η χρηματοδότηση της έρευνας και η μεταφορά της γνώσης, της καινοτομίας και της παροχής συμβουλών.

Έχουμε εστίαση της επιδότησης με:

 • Σύνδεση δαπανών με εκροές (στο «παιχνίδι των ελέγχων μπαίνουν και οι δορυφόροι)
 • Ετήσια αξιολόγηση των στόχων που έχει κάθε κράτος μέλος
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση (τιμές παραγωγού, διακύμανση αγροτικού εισοδήματος κ.α.)

Απαντώντας σε ερώτηση για τον όρο που χρησιμοποιείται από την Κομισιόν για τον «πραγματικό αγρότη», είπε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται από το 2003. Η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στο κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει για αυτόν τον ορισμό».

Ανακατανομή

 • Μείωση όλων των άμεσων ενισχύσεων άνω των 60 000 ευρώ με ανώτατο όριο στα 100 000 ευρώ
 • Μισθοί και εργατικό κόστος λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό ανωτάτων ορίων
 • Συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση προσαρμοσμένη στις γεωργικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών

Στόχευση

 • Συμπληρωματική ενίσχυση για στροφή προς μικρότερους και μεσαίους παραγωγούς
 • Συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση για τους νέους παραγωγούς
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στα ΚΜ στις επιλογές αναδιανομής άμεσων ενισχύσεων και περιφερειοποίησης

Σύγκλιση

 • Αξία δικαιώματος εντός των κρατών μελών τουλάχιστον στο 75% του μέσου όρου (μέχρι το 2026 το αργότερο)
 • Προαιρετική μέγιστη τιμή (εκτάριο) ανά δικαίωμα
 • Κράτη μέλη με μέσο όρο κάτω του 90% της ΕΕ μειώνουν κατά το ήμισυ τη διαφορά με το 90 % του μέσου όρου σε 6 έτη

Διαβάστε όλη την παρουσίαση του κ. Χανιώτη