Νέα λύση ψηφιακής υγείας δίνει ώθηση στους γιατρούς

Medicine doctor hand touching computer interface as medical network connection with modern virtual screen, medical technology network concept

Τα προβλήματα της εξάρτησης από τα οπιοειδή έχουν αναφερθεί ευρέως και το πρόβλημα επηρεάζει πολλά έθνη υψηλού εισοδήματος. Προτείνεται μια νέα λύση ψηφιακής υγείας. Ένα από τα κίνητρα για την ψηφιακή πρωτοβουλία για την υγεία είναι λόγω της εξειδικευμένης κατάρτισης που απαιτείται από τους επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής. Εδώ, πολλοί γιατροί και άλλοι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για τον έλεγχο των ασθενών και την παροχή της κατάλληλης θεραπείας.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια νέα καινοτομία που προέρχεται από την εταιρεία Healthwell της Northwell, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με το μη κερδοσκοπικό κέντρο για τον εθισμό. Αυτή η συνεργασία οδήγησε στην ανάπτυξη και κυκλοφορία μιας νέας εφαρμογής υγείας.

Η εφαρμογή για την υγεία απευθύνεται σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και μπορεί να γίνει ως αξιολόγηση ενός ατόμου με εθισμό στα οπιοειδή, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ερωτήσεων που πρέπει να τεθούν. Πρόκειται για παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση των συνταγών για φάρμακα με οπιοειδή έχει οδηγήσει σε ευρεία χρήση των συνταγογραφούμενων και των μη συνταγογραφούμενων οπιοειδών. Με τον καιρό, έγινε φανερό ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν πράγματι να είναι ιδιαίτερα εθιστικά. Η έκταση του προβλήματος οδήγησε στις ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών να δηλώσει, το 2017, έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Ο Οργανισμός αναπτύχθηκε σε στρατηγική πέντε σημείων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ωστόσο, παραμένει ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα, με περισσότερους από 115 ανθρώπους στις ΗΠΑ πεθαίνουν μετά από υπερδοσολογία σε οπιοειδή.

Η νέα εφαρμογή από τους συνεργάτες ονομάζεται εφαρμογή «Προβολή, σύντομη παρέμβαση και παραπομπή σε θεραπεία». Η εφαρμογή δεν απευθύνεται σε ασθενείς είναι ένα εργαλείο για τους επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συσκευές tablet.

Η μορφή είναι ένα τυποποιημένο σύνολο ερωτήσεων σύντομης απάντησης. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να είναι προβληματικά πρότυπα. Εκτός από τα οπιοειδή, τα ερωτήματα μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση άλλων φαρμάκων ή κατάχρησης αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Pharmaceutical Phorum, στην περίπτωση των απαντήσεων σε ένα μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου, η εφαρμογή παίρνει τότε τον ιατρικό επαγγελματία μέσω του τρόπου ζωής. Αυτό γίνεται μέσω θετικής συμπεριφοράς ενίσχυσης. Η εξειδίκευση βρίσκεται στο έγγραφο «Προβολή, σύντομη παρέμβαση και παραπομπές στη θεραπεία (SBIRT): σκεπτικό, επισκόπηση του προγράμματος και διασταυρούμενη αξιολόγηση».