Μεγάλης περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας το έργο της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας ιλύος στο Αίγιο

Υπεγράφη η σύμβαση, παρουσία Μανώλη Γραφάκου

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Μανώλη Γραφάκου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Προμήθεια Εγκατάσταση και Λειτουργία Εξοπλισμού Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Αιγίου», ενός έργου που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος και για την τοπική οικονομία, όπως σημειώθηκε από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας και πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο.

«Μιλάμε για ένα έργο που θα τολμούσα να χαρακτηρίσω εμβληματικό» ανέφερε ο κ. Καλογερόπουλος συνεχίζοντας: «Πρέπει να τονίσω την άψογη συνεργασία που είχαμε με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, τον μελετητή και την ανάδοχο εταιρεία. Βεβαίως οφείλω να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Γραφάκο που συνέβαλε τα μέγιστα για αυτό το έργο, καθώς είναι σημαντική η προσωπική του αρωγή σε πολλά ζητήματα του Δήμου Αιγιαλείας για έργα τοπικής ωφέλειας αλλά και εθνικής σημασίας. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα και κομβική για την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αιγιάλεια. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Μανώλης Γραφάκοςτόνισε: «Είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι σε υπογραφή σύμβασης έργου ενταγμένου στο Ταμείου Ανάκαμψης στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Συγχαίρουμε τα στελέχη του Δήμου και της ΔΕΥΑ για τον σωστό σχεδιασμό  και υποβολή του φακέλου. Η χώρα κατάφερε με τις ενέργειες του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, να αντλήσει 32 δισ. ευρώ για ανάλογα έργα, με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει σε έργα που αφορούν στο περιβάλλον. Τους στόχους απορρόφησης των πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, όσον αφορά στα αστικά λύματα, τους υπερκαλύπτουμε και το λέμε σήμερα δημόσια από το Αίγιο. Εξάλλου, η ανάδοχος εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοια έργα και η παρουσία της εγγυάται την ολοκλήρωση του έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»

Τον λόγο πήρε ακολούθως ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος που αναφέρθηκε στο αντικείμενο του έργου που καθιστούν τη ΔΕΥΑ πρωτοπόρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, μιας και θα διαχειρίζεται λυματολάσπη και όσων ΔΕΥΑ δεν διαθέτουν ανάλογη υποδομή, αφούαυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ανάλογη μονάδα σε όλη τη Δυτικής Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ με τη σειρά του ο Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.  Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της αναδόχου εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ κ. Διονύσιος Γεωργόπουλος μίλησε για τη σημασία της κατασκευής της μονάδας μιας και η διαχείριση λυματολάσπης αποτελεί ένα αξιοσημείωτο πρόβλημα για τους περισσότερους δήμους της χώρας που αναγκάζονται να επιφορτίζονται το κόστος μεταφοράς της στις λίγες υπάρχουσες μονάδες της χώρας. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η μονάδα θα λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον, με προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα αλλά και ως καύσιμο, δίνοντας μπορεί να έχει πολλούς πελάτες και έσοδα για τη ΔΕΥΑ. Θα γίνουν προσπάθειες σε έναν χρόνο από τώρα, πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα, να ολοκληρωθεί και να εγκαινιαστεί η λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Νίκο Καραΐσκο και στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων που βρίσκεται στη φάση ελέγχου νομιμότητας, ενός έργου που θα δώσει άλλη προοπτική στη γενικότερη διαχείριση αποβλήτων με απόλυτη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ε.Ε..

Ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας και πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Καλογερόπουλο και τον πρόεδρο της αναδόχου εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ κ. Γεωργόπουλο. Το παρών στην μικρή τελετή έδωσαν μεταξύ άλλων οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαρία Σταυροπούλου, Βασίλης Χριστόπουλος, Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, η Βασιλική Ψυχράμη (μέλος της Δ.Σ. της ΔΕΥΑ) και μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑ κ.α..

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛ Αιγίου για χρονικό διάστημα 6 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 6 έτη. Η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς, πρωτοβάθμια και βιολογική, θα προέρχεται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου και θα υπόκειται σε θερμική ξήρανση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή μείωση του όγκου της και την παραγωγή τελικού προϊόντος υψηλής αξίας για γεωργική ή και άλλη χρήση. Η παραγόμενη ξηρή ιλύς που θα προκύπτει από την διαδικασία της θερμικής ξήρανσης θα είναι πλήρως υγιεινοποιημένη, με CLASS A βιοστερεά (Rule 503 of US EPA – Environmental Protection Agency). Ως καύσιμη ύλη για την ξήρανση της ιλύος θα χρησιμοποιείται βιομάζα που αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ειδικά στην περίπτωση του Αιγίου και λόγω των τοπικών συνθηκών θα χρησιμοποιείται ξηρός ελαιοπυρήνας (πυρηνόξυλο). Επίσης θα προμηθευθεί πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα απόσμησης για την υποδοχή της αφυδατωμένη ιλύος, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των παραγόμενων απαερίων από τη μονάδα ξήρανσης.

Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και από τη στροφή που παρατηρείται στη διαχείριση της ιλύος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δράσεις μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αξιοποίηση της αφυδατωμένης ξηράς βιολογικής ιλύος είναι:

απευθείας εφαρμογή σε αγροτικές εφαρμογές,

επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον τραυματισμένων φυσικών ανάγλυφων υπό την προϋπόθεση ότι η ιλύς θα είναι σταθεροποιημένη και

χρήση ως καύσιμης ύλης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δράση & από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  (για την δαπάνη της κανονικής λειτουργίας της μονάδας).  Το ποσό της Σύμβασης της πράξης (επιλέξιμος προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 6.762.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) ενώ ο αντίστοιχος ΦΠΑ 24% 1.622.880,00€ καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Η δαπάνη της κανονικής λειτουργίας της μονάδας για έξι έτη ποσού 1.352.604,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και η δαπάνη του δικαιώματος προαίρεσης για την επιπλέον κατά έξι έτη λειτουργία αυτής, ποσού 1.352.604,00€ (χωρίς ΦΠΑ) καθώς και ο αντίστοιχος ΦΠΑ 24% καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.