Αναβάλλονται οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας “Μονόλογοι”

Η Θεατρική Ομάδα «Μονόλογοι» γνωστοποιεί ότι οι προγραμματισμένες παραστάσεις για τις 13-14-15 και 20-21-22 Απριλίου 2024, με τίτλο «Βάφ’ τα μαύρα» των Ρέππα – Παπαθανασίου, ματαιώνονται λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που πρόεκυψε σε ένα μέλος της ομάδας μας.

Οι παραστάσεις θα μεταφερθούν και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δεληγάκης Απόστολος