Δημοτική Κοινότητα Αιγίου προς πολίτες: “Καθαρίστε τους χώρους σας από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά”

Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την προστασία από εκδήλωση πυρκαγιάς, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως, οικισμών και σε απόσταση έως και 100μ. από τα όρια αυτών, να προβούν στην αποψίλωση από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών.

Η μη συμμόρφωση των ανωτέρω επισύρει ποινή για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και πρόστιμο βάση του άρθρου 94 παρ. 26 (Ν. 3852/2010) (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’ Καλλικράτης).

 

 Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

   Ανδρέας Σ. Σοφέτης