Από 17 Απριλίου αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών (αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.), αυξημένα τα ποσοστά επιδότησης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, με το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη, ενώ η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 17 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσει για περίπου 2 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου 5.1 ανέρχεται στα 12,5 εκατ. ευρώ. Τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων. Η διαφορά με τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους μεμονωμένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήματα.

Η επιλογή των αιτήσεων που θα επιδοτηθούν θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με μέγιστη βαθμολογία τα 100 μόρια και ελάχιστη τα 40. Προβάδισμα θα δίνεται σε Νέους Αγρότες, συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών) και σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο (http://www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια θα κατατεθεί ο φάκελος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται είναι:

  • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή
  • Γενικές δαπάνες (σύμβουλοι, μηχανικοί κ.λ.π.) σχετικές με την επένδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, ο ΕΛΓΑ αναμένεται να προχωρήσει σε μια δεύτερη προκήρυξη προς το τέλος του 2018. Ακόμη δύο προσκλήσεις θα ακολουθήσουν το 2019 και το 2020.