Ανοιχτό το Δημοτικό Κολυμβητήριο και το Σάββατο

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ανακοινώνει ότι:

Οι Δημότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το «Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο Δ.Ε. Αιγίου» και   ημέρα   ΣΑΒΒΑΤΟ    αρχομένης  από 30 Ιουνίου 2018 και ώρες από 9:00 το πρωί έως 13:00 το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ