Έργο για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων κατολισθήσεων στο Μέγα Σπήλαιo

Προϋπολογισμού 4,3 εκ. ευρώ – Επίσκεψη Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Δημάρχου Καλαβρύτων στο σημείο κατολίσθησης

Στο σημείο, όπου εκδηλώθηκε κατολίσθηση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πούντας – Καλαβρύτων, βρέθηκαν σήμερα Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Δήμαρχος Καλαβρυτων Γιώργος Λαζουράς, συνοδευόμενοι από αυτοδιοικητικά και υπηρεσιακά στελέχη.

«Το πρόβλημα είναι χρόνιο. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι συχνή η εμφάνιση κατολισθήσεων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να υπάρχουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όμως, έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βελτίωσης της προσβασιμότητας προς τα Καλάβρυτα. Διεκδικήσαμε κι εξασφαλίσαμε πόρους κι είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε, προχωρώντας στην ολοκληρωμένη παρέμβαση σταθεροποίησης των πρανών στον οδικό άξονα Πούντας – Καλαβρύτων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, κι εξήγησε ότι η σημερινή επίσκεψή του εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού με το Δήμο Καλαβρύτων, ώστε όποτε προκύπτουν προβλήματα να ακολουθεί άμεση αντιμετώπισή τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες. Η μελέτη σταθεροποίησης των πρανών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κατολισθητικά φαινόμενα, έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο, μέχρι την υλοποίησή της, η Περιφέρεια βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Δήμο Καλαβρύτων, θέτοντας στη διάθεσή του και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να είναι άμεσες οι παρεμβάσεις αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Έτσι, την Πέμπτη 26 Ιουλίου, υπήρξε άμεση παρέμβαση των δημοτικών συνεργείων.

Διασφαλισμένη χρηματοδότηση 4.315.000 ευρώ –

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου της Περιφέρειας για προτεραιότητα στους αναπτυξιακούς οδικούς άξονες, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έργο, με τίτλο: «Έργα σταθεροποίησης πρανών στον Οδικό Άξονα Πούντα – Καλάβρυτα», προϋπολογισμού 4.315.000,00 ευρώ. Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι να επιτευχθεί η σταθεροποίηση των πρανών, παρέχοντας υποστήριξη στην επιφάνεια του εδάφους, εξασφαλίζοντας έτσι την σταθεροποίηση των επισφαλών όγκων. Επίσης, οι παρεμβάσεις αυτές, θα συμβάλουν στην άρση της επικινδυνότητας, την επίτευξη της ασφάλειας των διερχομένων και, παράλληλα, θα εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς διέλευσης της κύριας οδού πρόσβασης στο Δήμο Καλαβρύτων.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για σταθεροποίηση διαταραγμένων πρανών στον οδικό άξονα Πούντα – Καλάβρυτα. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων επιφανειακής προστασίας βραχοπτώσεων στην περιοχή δημιουργίας τους, παρέχοντας υποστήριξη στην επιφάνεια του εδάφους και εξασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση των επισφαλών όγκων.

Κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η κατασκευή φρακτών ανάσχεσης των βραχοπτώσεων για κυμαινόμενο ύψος 2 μ. και η τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος για την επένδυση των πρανών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, άρσης καταπτώσεων, τεχνικών έργων για την κατασκευή μικρών τοιχίων, συντήρηση παλαιών σιδήρων κ.ά.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εισηγήθηκε προς την Εκτελεστική Επιτροπή στις 23.1.2018, ακολούθησε Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την 24.4.2018. Άμεσα ξεκίνησε η μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε και αναμένονται οι αδειοδοτήσεις, προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου.