Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ημέρα Τρίτη 22.08.2023 και ώρα 12.00 π.μ. κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου, που προέδρευσε της συνεδρίασης του Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας(Σ.Ο.Π.Π.), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ (Α3129/20-08-2023) και αιτήματος της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας (789 Φ.702.15/21-08-2023) με θέμα: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση  δασικών πυρκαγιών λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (δεύτερο στάδιο επικινδυνότητας).

Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος, Μπόκας Χριστόφορος (Αρχιπύραρχος Π.Υ. Δ/ντης ΠΕΠΥΔ), , Φαλίδας Αργύριος(Πύραρχος Π.Υ. Δ/της Π.Ε. Αχαΐας), Αλεξόπουλος Δ. (Πυραγός ΠΕΠΥΔ ΔΥΤ. Ελλάδας), Σταθόπουλος Χ. (Πυραγός ΠΕΠΥΔ ΔΥΤ. Ελλάδας)Κωστάκης Μιχαήλ (Πλωτάρχης Λ.Σ), Τούντας Ευάγγελος (Ταξίαρχος Δ/της ΚΕΤΧ), Αγγελόπουλος (ανθ/γος ΚΕΤΧ), Τσίρκας Π. (Αστυνομικός Δ/νσης Αχαΐας), Αγγελόπουλος Αργύριος Δ/νση Υγείας, Σωτηροπούλου Μαρία Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Καρζής Κων/νος 6η Υ.Π.Ε. Παναγιωτόπουλος Γ. (Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Αχαΐας), Δριβίλας Δημήτριος (Περιφερειακός σύμβουλος ΠΔΕ), Αναστασίου Μιχάλης (Αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Δήμου Πατρέων), Καραΐσκος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας), Παρασκευόπουλος Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Δήμου Ερυμάνθου), Γυφτάκης Νικόλαος Δ/ντης Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε, Κούτρας Βασίλειος Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαίας, Χαραλαμποπούλου Ιωάννα (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας).

Στις εισηγήσεις των μελών της συνεδρίασης, έγινε επικαιροποίηση των αποφάσεων του Σ.Ο.Π.Π. της 04-04-2023 και τονίσθηκε η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας των διαθέσιμων δυνάμεων των φορέων που εμπλέκονται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Έγινε επίσης αποτύπωση των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαίας ευχαρίστησε τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. για την ανταπόκρισή τους στην έκτακτη συνεδρίαση καθώς και για την ετοιμότητητά τους τόσο σε αυτή την έκτακτη ανάγκη αλλά και για τη στάση τους σε όλη την μέχρι τώρα αντιπυρική περίοδο.