Όσοι αγρότες δεν επιθυμούν να ποτίζουν την ιδιοκτησία τους να το δηλώσουν στη ΔΕΥΑ

  1. 1. Οι αγρότες οι οποίοι ΔΕΝ επιθυμούν να ποτίζουν κάποια ιδιοκτησία τους για φέτος οφείλουν  να το δηλώσουν στην ΔΕΥΑ.Α έως την 15-06-2021.

Η δήλωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στα εξής τηλ:

26913-60800,833,834 και 837

  1. Οι αρδευόμενοι στις Τ.Κ. Τράπεζας, Παρ. Πλατάνου και Πλατάνου καλούνται να δηλώσουντους αριθμούς των υδρομέτρων των παροχών τους.

Υδρόμετρα τα οποία δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε ιδιοκτήτη θα διακόπτονται άμεσα