«Ψηφιακός Φάκελος» για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

Το ΔΝΤ επιθυμεί για κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο, να υπάρχει ο δικός του «ψηφιακός φάκελος», όπως αποκαλύπτει το epoli.gr.Αυτός ο «φάκελος» θα έχει όλα τα στοιχεία του εργαζομένου στο Δημόσιο Τομέα, μία πλήρη εικόνα του, και θα περιλαμβάνει, κυριότερα:

  • Γραμματικές γνώσεις
  • Πτυχία
  • Προσόντα, με κάθε λεπτομέρεια.

Στόχος του «ψηφιακού φακέλου» είναι, η αξιολόγηση του Δημοσίου Υπαλλήλου να γίνεται με βάση τα τυπικά, πραγματικά προσόντα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του epoli.gr, ακόμη θα υπάρχει ειδική «μέτρηση απόδοσης». Πόσο, δηλαδή, εξυπηρετεί τον πολίτη ο Δημόσιος Υπάλληλος, κατά τις συναλλαγές τους.

«Αν αυτό εφαρμοσθεί σωστά και αντικειμενικά δεν θα υπάρχουν αδικίες. Αν και εδώ υπάρξει στρέβλωση, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα…», σχολιάζει για το θέμα η συνεργάτης, δικηγόρος κα. Όλια Νικολοπούλου, ερωτηθείσα για τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.