Ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας με αιτήματα για την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο τoυ Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, εν όψει του προκηρυχθέντος δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 και με αίσθημα ευθύνης για τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζει η χώρα μας συστήνει πάνω από όλα ψυχραιμία στον Εμπορικό Κόσμο και καλεί όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων να σταθούν για μια φόρα στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσουν τις πολιτικές διχασμού και πόλωσης.

Για ακόμη μια φορά , ο εμπορικός κόσμος της χώρας πλήττεται ανεπανόρθωτα, αφού είναι βέβαιο ότι ο ήδη μειωμένος τζίρος για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες θα είναι μηδενικός. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις είναι αδύνατο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Ιουνίου προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τις γενικότερες συναλλαγές τους.

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ηρεμία και τη νηφαλιότητα μας, αφού για ακόμη μια φορά είμαστε τα μεγάλα θύματα αυτής της κατάστασης ,που με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα λουκέτα.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας τάσσεται στο πλευρό της   ΕΣΕΕ που με ψήφισμα ζητάει από την Κυβέρνηση, για λογαριασμό των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, να προχωρήσει άμεσα στην νομοθέτηση των εξής μέτρων με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά την επαναλειτουργία των Τραπεζών:

  • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
  • Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.
  • Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
  • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
  • Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ, χωρίς να χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα.
  • Αναστολή κατάθεσης κάθε είδους μέτρων που απορρέουν από συναλλαγές με αξιόγραφα όλων των μορφών και τύπων.
  • Αναστολή οποιασδήποτε αναγγελίας στον Τειρεσία.
  • Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
  • Αναστολή καταβολής οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού.
  • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.

Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET, που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις