Ψήφισμα για το θάνατο του νεωκόρου Ιωάννου Ορτατζόγλου

Εἰς τό Αἴγιον καί εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Φανερωμένης Αἰγίου συνελθόν εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν σήμερον τήν 12ην Σεπτεμβρίου 2019, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 10ην π.μ. τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἀποτελούμενον ἀπό τούς π. Αθανάσιον Λιακόπουλον, Πρωτοπρεσβύτερον, ὡς Πρόεδρον, Νικόλαον Αγγελόπουλον , ὡς Ἀντιπρόεδρον, Παναγιώτην Πράπαν, ὡς Ταμίαν Βασίλειον Κορομπίλην, ὡς Γραμματέαν και Γεώργιον Τριανταφυλλόπουλον ὡς μέλος μετά τήν ἀναγγελίαν τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του Ιωάννου Ορτατζόγλου, διατελέσαντος επί σειρά ετών ως Νεωκόρου, τόσο εις τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν Φανερωμένης, όσο και εις το παρεκλήσιον των Αγίων Αναργύρων

 Ὁ  μ ο   φ ώ ν ω ς   Ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  1. Νά   παρακολουθήσει  σύσσωμον την ἐξόδιον ἀκολουθίαν
  2. Νά   καταθέσει  εἰς μνήμην του χρηματικόν ποσόν εις το Γηροκομείον ¨ Άγ. Χαράλαμπος¨
  3. Να ἐκφράσει τά θερμά συλλυπητήρια εἰς τους οἰκείους του
  4. Νά ἐπιδώσει ἀντίγραφον τοῦ παρόντος ψηφίσματος εἰς τούς οἰκείους του
  5. Νά   Δημοσιευθεί τό παρόν εἰς   τόν τοπικόν Τύπον

Μή ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἀναγιγνώσκεται τό πρακτικόν τοῦτο καί ὑπογράφεται ὡς ἑξῆς:

 

Ὁ Πρόεδρος

Πρωτοπρεσβύτερος  Αθανάσιος Λιακόπουλος

Τά Μέλη

Αγγελόπουλος Νικόλαος

Πράπας Παναγιώτης

Αθανάσιος Λιακόπουλος

Κορομπίλης Βασίλειος

Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος