Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αποφασίστηκε η διακοπή επισκέψεων στη Βουλή και στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών