Φροντιστήριο «ΝΕΟ»: Οι απαντήσεις στα θέματα ιστορίας