Φορολογικές δηλώσεις: Πάνω από 1,3 εκατ. δεν έχουν υποβληθεί

Απομένουν πάνω από 1.327.000 φορολογικές δηλώσεις να υποβληθούν, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιουλίου.
Το αυτοτελές πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή για μισθωτούς ανέρχεται στα 100 ευρώ , ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες στα 250 ευρώ.
Οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί αγγίζουν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επιστροφές τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρώτη δόση από τις τρεις δίμηνες θα πρέπει να καταβληθεί 30/7.
Η δυνατότητα ρύθμισης που δίνεται είναι με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.
1. Σύγκριση υποβολών αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) 2016 – 2018 


Θράσος Μίαρης
Φοροτεχνικός
Φορολογικός Συνεργάτης
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών