Υπόμνημα-διαμαρτυρία του Οίκου Ευγηρίας “Άγιος Χαράλαμπος” σε πατρινή εφημερίδα για “Εισβολή του ιού σε δομή ανεμβολίαστων τροφίμων”

Υπόμνημα -Διαμαρτυρία του Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. – Μ.Κ. Αγάπης Μέλαθρον ο «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» προς την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»  δίνεται στη δημοσιότητα,λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε από το άρθρο του υπ. αριθμ.  23445 φύλλου της 19ης Αυγούστου 2021 με τίτλο «Αίγιο: Εισβολή του ιού σε δομή ανεμβολίαστων τροφίμων» προς αποκατάσταση της αληθείας και ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Μ.Φ.Η. με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» που εδρεύει στο Αίγιο και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την ημερήσια εφημερίδα Πατρών «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας και εκπροσωπείται νόμιμα

Κύριοι,

Με έκπληξη,  διαπιστώσαμε ότι στο φύλλο υπ’ αριθ. 23445 (έτος 135ο) της 19-08-2021, της εφημερίδος Σας, έγινε αναφορά για την εν Αιγίω εδρεύουσα Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», τόσον εις το εξώφυλλο αυτής όσο και σε άρθρο του συνεργάτη Σας κ. Χρήστου Βεργανελάκη, το οποίο φιλοξενείται στην σελίδα 13 του ανωτέρω φύλλου και εις το οποίο παραπέμπει ευθέως η αρχική αναφορά του εξωφύλλου της εφημερίδος Σας, το δε άρθρο, φιλοξενείται και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Σας, στην ιστοσελίδα “pelop.gr”.

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω φύλλο, που κυκλοφόρησε δημόσια την 19-08-2021, τόσο εις τα σημεία πώλησης εφημερίδων όσο και εις το διαδίκτυο, αναφέρει στο εξώφυλλό του , ως πρώτο θέμα και με πηχαίους τίτλους , επί λέξει τα εξής : « ΑΙΓΙΟ : ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-  7 βαριά κρούσματα σε οίκο ευγηρίας – Επιθετική εισβολή του κορονοϊού στον οίκο «Άγιος Χαράλαμπος» της Αιγιάλειας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Επτά βαριά κρούσματα, έξι τροφίμων και μιάς υπαλλήλου. Ανεμβολιαστοι και απροστάτευτοι οι τρόφιμοι, κάτω από ιδεοληπτικές συνθήκες που χρήζουν διερεύνησης» . Το αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο μάλιστα αυτοπροσδιορίζεται και ως αποκλειστικό, παρατίθεται στην σελίδα 13 του ανωτέρω φύλλου, υπό την προμετωπίδα : «Χτύπησε κορονοϊός στο Γηροκομείο !»

Η έκπληξή μας, πηγάζει από τις ανακρίβειες και αναλήθειες, που αναφέρονται στο «αποκλειστικό» ρεπορτάζ και οι οποίες θίγουν ευθέως και με πρόθεση την φήμη και την κοινωνική αποστολή της Μονάδος μας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η αποκατάσταση της αληθείας από την εφημερίδα Σας, να παρίσταται ως το ελάχιστο μέσο αποκατάστασης της πολυεπίπεδης ζημίας που προκαλείται από το δημοσίευμα.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα θέματα του κορονοϊού, δεν αποδεχόμαστε όμως, να γινόμαστε θύματα δημοσιευμάτων που μας εμπλέκουν σε αναλήθειες και ανακρίβειες, απλώς και μόνο επειδή στα δημοσιογραφικά στέκια θεωρούνται κατά το κοινώς λεγόμενον «πιασάρικα», όπως είναι εσχάτως τα σχετιζόμενα με τον κορονοϊό θέματα. Λέμε ΝΑΙ στην άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών εις τους οποίους βεβαίως εντάσσεται και το ευρύτατο αναγνωστικό Σας κοινό όχι μόνο στα στενά πλαίσια της Πάτρας ή της Αχαϊας αλλά ολόκληρης της Ελλάδος, καθώς το φύλλο Σας είναι από τα λίγα επαρχιακά φύλλα που προβάλλονται στις ενότητες των πρωτοσέλιδων από πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικά κυρίως μέσα. Λέμε ΟΧΙ στην παράθεση και διάδοση δια του τύπου ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ και ανακριβειών και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στο ευρύ αναγνωστικό κοινό εντυπώσεις λανθασμένες, απλώς επειδή το θέμα «πουλάει». Η δε πρόθεση προσβολής μας, είναι αυταπόδεικτη, από τη μη διασταύρωση των «πληροφοριών» του δημοσιογράφου, ούτε με τον υπεύθυνο της μονάδος μας αλλά ούτε και με τον ΕΟΔΥ, υπό την διαρκή εποπτεία και επιτήρηση του οποίου τελούμε, από την αρχή εμφάνισης του κορονοιού. Διότι, εάν είχε γίνει το ελάχιστο που επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία, ήτοι η διασταύρωση των πληροφοριών Σας, φρονούμε ότι δεν θα προβαίνατε σε τέτοιου είδους αναληθές, προσβλητικό και συκοφαντικό δημοσίευμα. Είτε λοιπόν δεν προέβητε σε διασταύρωση, είτε προέβητε και διαπιστώσατε ότι οι πληροφορίες Σας δεν ήταν αληθείς και παρ’ όλα αυτά τις δημοσιεύσατε, καταδεικνύουν καθ ‘ημάς πρόθεση. Προς αποκατάσταση πάσης αληθείας, αναφέρομε τα ακόλουθα, αντικρούοντας τα επίμαχα σημεία  του δημοσιεύματός Σας :

-Αναφέρεται στο τίτλο της εφημερίδος Σας : «ΑΙΓΙΟ : ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αναφέρεται στο προσωπικό των Μ.Φ.Η. , σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130 / τ. Α΄/ 23-07-2021). Όσον αφορά τους τροφίμους, γίνεται αναφορά στην παρ. 1β του ιδίου ανωτέρω άρθρου, το οποίο προβλέπει επί λέξει «1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19». Όσον αφορά ειδικότερα τους τροφίμους του Ιδρύματός μας, το αληθές είναι ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της μονάδος μας και του ΕΟΔΥ, φιλοξενούνται 46 ηλικιωμένοι από τους οποίους οι 30 είναι εμβολιασμένοι.  Από τους υπόλοιπους 16, οι 10  βρίσκονται ήδη σε λίστα αναμονής για εμβολιασμό από το αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο έχει κληθεί για το σκοπό αυτό, (όπως αποδεικνύεται από την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Μονάδος και του ΕΟΔΥ) διότι είναι κατάκοιτοι, και δεν μπορούν επομένως να μετακινηθούν. Τέλος οι κηδεμόνες των 6 υπολοίπων ηλικιωμένων τροφίμων, που είχαν ήδη εισαχθεί προ της ισχύος του άρθρου 206 παρ 1β του Νόμου 4820/2021,  με υπεύθυνες δηλώσεις τους υπό τον τίτλο «συγκατάθεση εμβολιασμού μετά από ενημέρωση. Για πολίτες μη δυνάμενους να παράσχουν προφορική συγκατάθεση», δεν έδωσαν συναίνεση για να εμβολιαστούν οι συγγενείς τους, κάποιοι από  τους οποίους ας σημειωθεί ότι εμφανίζουν νοσήματα τα οποία προς το παρόν δυσκολεύουν τον εμβολιασμό τους λόγω των σχετικών παρενεργειών. Υπογραμμίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των  συγγενών των 6 αυτών ηλικιωμένων έγιναν με βάση το άρθρο 12 του Νόμου 3418/2005, τις οποίες δηλώσεις αναγνωρίζει και αναζητάει ο ΕΟΔΥ προκειμένου να εμβολιάσει τους τροφίμους.

Επομένως, ο πηχαίος τίτλος ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πλην όμως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό οτι δήθεν οι φιλοξενούμενοί μας είναι ανεμβολίαστοι, ενώ στην πραγματικότητα η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εμβολιασμένοι, ή πρόκειται να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες, τα πρωτόκολλα και την εν γένει λειτουργία του ΕΟΔΥ.

-Στο εξώφυλλο της εφημερίδος αναφέρεται ακολούθως  «Επιθετική εισβολή του κορονοϊού στον οίκο «Άγιος Χαράλαμπος» της Αιγιάλειας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της..», δίδοντας την εντύπωση στο αναγνωστικό κοινό ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω του κορονοϊού . Πράγματι μια ηλικιωμένη φιλοξενούμενη στο Ίδρυμά μας έχασε προ ημερών την ζωή της. Ωστόσο η αιτία θανάτου της δεν ήταν ο κορονοϊός,  όπως βεβαιώνεται στο σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εκδόθηκε από το Νοσοκομείο του Αιγίου όπου νοσηλεύτηκε και απεβίωσε και όχι από το ΠΓΝΠ όπως αναφέρεται στο άρθρο της εφημερίδα Σας, το οποίο πιθανότατα αφορά τρόφιμο άλλης ΜΦΗ.

– Ακολούθως, στο ίδιο εξώφυλλο, αναφέρεται : «ανεμβολίαστοι και απροστάτευτοι οι τρόφιμοι, κάτω από ιδεοληπτικές συνθήκες που χρήζουν διερεύνησης». Όσον αφορά το εάν οι τρόφιμοι είναι ανεμβολιαστοι και απροστάτευτοι, απαντήθηκε επαρκώς ανωτέρω. Επιπλέον στο σημείο αυτό αναφέρουμε, ότι πράττουμε ότι είναι δυνατόν και σύμφωνο με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, με τον οποίο έχομε τακτικότατη συνεργασία ,τόσο σε επίπεδο οδηγιών όσο και σε επίπεδο ελέγχων και επιθεωρήσεων. Επομένως μόνο απροστάτευτοι δεν είναι οι φιλοξενούμενοί μας. Το αντίθετο. Για τις ιδεοληπτικές συνθήκες που «χρήζουν διερεύνησης», υπάρχει ανάπτυξη στο κύριο άρθρο στην σελίδα 13 του ανωτέρω φύλλου, όπου στην τελευταία παράγραφο, ο συντάκτης, επικαλούμενος ανεπίσημες κουβέντες, παραθέτει πως «….στο συγκεκριμένο Γηροκομείο….. «βασιλεύει» μια κακώς εννοούμενη…θρησκοληπτική εμμονή που θεωρεί τα εμβόλια διαβολικά!»  Ας μας εξηγήσει και αποδείξει ο συντάκτης και η εφημερίδα Σας, πόθεν ορμώμενοι επικαλούνται τα γεγονότα αυτά; Ας μας υποδείξουν  οιαδήποτε ενέργεια της μονάδος μας που κινείται προς την κατεύθυνση της ιδεοληψίας ή θρησκοληψίας περί διαβολικών εμβολίων. Απεναντίας, εμείς μπορούμε να Σας παραθέσουμε πληθώρα ενεργειών μας, που συνάδουν με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και επ’ αυτού επικαλούμεθα την άριστη συνεργασία μας, με τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ και τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Επί του κυρίως άρθρου Σας, που φιλοξενείται στη σελ. 13 του ανωτέρω φύλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όχι μόνο επιδέχεται αμφισβήτησης –παρά τα περί αντιθέτου υποστηριζόμενα από τον συντάκτη- αλλά περεταίρω ότι βρίθει αναληθειών και συκοφαντιών , επί των οποίων απαντούμε ως εξής :

  • Πέντε εμβολιασμένοι υπερήλικες νοσηλεύτηκαν στο ΠΓΝΠ, με συμπτώματα κορονοϊού, οι οποίοι όμως ήδη έλαβαν εξιτήριο. Αντίθετα, από όσα υποστηρίζει ο συντάκτης ότι «η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη..»
  • Η υπερήλικη που απεβίωσε στο Νοσοκομείου του Αιγίου και όχι στο Νοσοκομείο του Ρίου ήταν αρνητική στον κορονοϊό και ο θάνατός της οφείλεται σε άλλη αιτία όπως αναπτύξαμε παραπάνω.
  • Το ποσοστό των εμβολιασμένων τροφίμων είναι άνω του 63 % ενώ οι υπόλοιποι έκαναν χρήση της νομοθεσίας που απαιτεί συγκατάθεση των οικείων τους, οι οποίοι δεν την παρείχαν.
  • Για τους μη δυνάμενους να μετακινηθούν υπερήλικες, η μονάδα μας έχει πάρει την πρωτοβουλία να καλέσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ώστε να εμβολιαστούν. Οπότε η αφελής απορία του συντάκτη «γιατί δεν φρόντισαν να καλέσουν άμεσα συνεργείο;» ή «γιατί οι υπεύθυνοι του γηροκομείου δεν χάλασαν τον κόσμο;» πέφτει στο κενό είναι αναληθής και συκοφαντική. Βεβαίως αναμένουμε οδηγίες και συμβουλές από τον συντάκτη πώς ακριβώς «χαλάει ο κόσμος», απέναντι σε ένα κρατικό οργανισμό….
  • Το «εξοργιστικό» για τον συντάκτη γεγονός ότι κάποιοι φιλοξενούμενοι υπερήλικες, διαθέτουν δήλωση περί μη συγκατάθεσης στον εμβολιασμό των οικείων τους, είναι αποτέλεσμα της κείμενης νομοθεσίας και όχι επιλογή της μονάδας μας, αφορά δε τους εισαχθέντες προ της ισχύος του άρθρου 206, παρ.1β του Νόμου 4820/2021. Ούτε είναι επιλογή της μονάδας μας ο κάθε ηλικιωμένος που θα φιλοξενηθεί, αλλά ο ΕΟΠΥΥ είναι αυτός που στέλνει τροφίμους, την φιλοξενία των οποίων δεν δυνάμεθα να αρνηθούμε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες.
  • Τέλος όσον αφορά τους εργαζόμενους , το άρθρο αναφέρει ότι «ανεμβολίαστοι είναι και αρκετοί εργαζόμενοι..». Επ’ αυτού να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι εμβολιασμένοι, όσοι δε εξ αυτών δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη (αναμένοντας το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό), ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, έχομε φροντίσει ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους, χορηγώντας τους κατά το διάστημα αυτό τις άδειές τους ώστε να προγραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν, ενώ σε κάθε περίπτωση εκτελούνται πλέον των προβλεπομένων τακτικοί έλεγχοι (τέστ), ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα έκθεσης τόσο των εργαζομένων όσο και βεβαίως των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων στον κορονοιο. Σημειώνουμε δέ ‘ότι ο Υπεύθυνος της Μονάδος για τον οποίο αφήνονται πολλά υπονοούμενα στο άρθρο, διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης και επομένως νομίμως εκτελεί τα καθήκοντά του.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει με σαφήνεια η αλήθεια σχετικά με τα όσα αναληθή και εν πολλοίς συκοφαντικά αναφέρονται στο δημοσίευμά Σας, την οποία μπορείτε να διασταυρώσετε στο  πλαίσιο και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής, και με τους δημόσιους φορείς που εποπτεύουν και ελέγχουν την  μονάδα μας.

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε και απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση της αλήθειας από τη εφημερίδα Σας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), προς άρση της γενομένης προσβολής  δια δημοσιεύματος, δαπάναις Σας, που θα παραθέτει είτε αυτούσια την παρούσα, είτε τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρουμε  σε σχέση με τις αποστροφές του δημοσιεύματός Σας, στην ίδια θέση των στηλών Σας, ήτοι στο πρωτοσέλιδο και στο εσωτερικό της εφημερίδος Σας, προς αποκατάσταση της αληθείας αλλά και ελάχιστη αποκατάσταση της τω όντι τρωθείσης φήμης μας και προσβολής του κοινωνικού μας έργου, το οποίο παρέχουμε επί σειρά δεκαετιών, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενούς μας. Προσέτι δε, αιτούμεθα την παράλειψη προσβολής μας εις το μέλλον από την εφημερίδα Σας

Σε περίπτωση αρνησής Σας, προς αποκατάσταση της αληθείας, ή καθυστερήσεως αυτής, είμεθα αναγκασμένοι να αναζητήσομε τη Δικαστική προστασία των δικαιωμάτων μας, τόσον σε επίπεδο ποινικό όσο και σε επίπεδο αστικό, κατά παντός υπευθύνου για την δημοσίευση του αναληθούς δημοσιεύματος.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, κατά παντός υπευθύνου, είτε ιδιοκτήτη, είτε εκδότη, είτε συντάκτη του επίμαχου αναληθούς δημοσιεύματος, είτε συνολικά, είτε μεμονωμένα.

ΑΙΓΙΟ 19-08-2021

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

του Μ.Φ.Η.-Μ.Κ. Αγάπης Μέλαθρον ο Άγιος Χαράλαμπος