Υποχρεωτική η κατάθεση του μισθού σε τράπεζα

Αλλο ένα θέμα που βάλτωνε και η κυβέρνηση επέλεξε να επιλύσει είναι η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που αναμφίβολα θα λειτουργήσει υπέρ του κόσμου της μισθωτής εργασίας και είχε νομοθετηθεί από το 2010 αλλά κανείς υπουργός (Λοβέρδος, Κουτρουμάνης, Κατσέλη, Βρούτσης, Σκουρλέτης, Κατρούγκαλος) δεν αναλάμβανε, υπό το βάρος του πολιτικού κόστους, την ευθύνη να υπογράψει τη σχετική υπουργική απόφαση.

Το έπραξαν τελικά έπειτα από επτά χρόνια η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εφη Αχτσιόγλου, και ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη χθες, από την 1η Ιουνίου καθιερώνεται η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Μάλιστα, προσδιορίζεται ότι η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Καθίσταται προφανές ότι η εξέλιξη αυτή θα περιορίσει φαινόμενα μη καταβολής αποδοχών, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματικό έλεγχο και καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ, σε εργοδότες που τυχόν παραβούν την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό τους, θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Αυτές οι κυρώσεις μπορεί να φτάνουν μέχρι και το κλείσιμο της επιχείρησης ενώ το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί κυμαίνεται από 300 έως και 50.000 ευρώ.

Πάντως, στις προβλέψεις της νομοθεσίας είναι ότι εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά 80% με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε.