Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την κτιριακή αναβάθμιση του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου

Εγκαίρως και με αξιώσεις κατατέθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας η αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου»,ενός έργου που θα συμβάλει στη βελτίωση των εγκαταστάσεων που στεγάζουν τέσσερα σχολεία της πόλης, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.

Η αίτηση που υπεβλήθη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 18 Μαΐου είναι η πρώτη που κατατέθηκε στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ενώ η ημερομηνία λήξης των προτάσεων λήγει στις 31 Αυγούστου, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης της χρηματοδότησης.

«Με την γενικότερη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία και την περικοπή χρηματοδοτήσεων και την ανακατεύθυνσή τους σε άλλους σκοπούς, κρίναμε απαραίτητο να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης άμεσα, ώστε να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο “δέσμευση των χρημάτων”. Βέβαια, η πρόταση δεν θα αξιολογηθεί πριν την λήξη της προθεσμίας και θα συναξιολογηθεί με άλλες προτάσεις που θα υποβληθούν. Θα χρηματοδοτηθούν με την σειρά αυτές που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 10 εκατ. € και σαν Δήμος, με την πρότασή μας, ζητάμε ουσιαστικά το ¼ του συνολικού προϋπολογισμού», επισημαίνει σε δήλωσή της η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, επικεφαλής της «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» Βασιλική Ψυχράμη.

Προσθέτει δε τα εξής: «Οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση των δικαιολογητικών που ήταν απαραίτητα για την υποβολή της πρότασης και ευελπιστώ ότι θα εγκριθεί για να προχωρήσει το τόσο σημαντικό αυτό έργο».