Υποβολή “Αίτησης Στήριξης” για τους παραγωγούς στην Π.Ε.Σ. από τη Δευτέρα 21/2

Η Παναιγιάλειος ΄Ενωση Συνεταιρισμών ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο 11 – “Βιολογική Γεωργία” του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο θα έχει τριετή χρονική διάρκεια, με πρώτο έτος εφαρμογής το τρέχον, ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της (Τμήμα Επιδοτήσεων) από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2002 έως και Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, προκειμένου να υποβάλλουν την “Αίτηση Στήριξης” που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, για τη συμμετοχή τους στο παραπάνω “Μέτρο”.

Απαραίτητα δικαιολογητικά Κωδικοί Taxisnet. Πληροφορίες στα τηλ. 2691022410/Εσωτερικά 165-203