ΥΠΕΣΔΑ: 750.000 ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Απόφαση για την απόδοση ποσού 750.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-α & β δόση, υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Μπαλάφας.