Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Αιγίου

Στην υπογραφή της σύμβασης του υποέργου «Επέκταση υφιστάμενου συστήματος ελέγχου διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου Αιγιαλείας» προχώρησε ο δήμαρχος Αιγιαλείας και πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος. Πρόκειται για μέρος της συνολικής πράξης με τίτλο «Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας που έχουν συνάψει η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το ποσό των 292.530 € συν ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής και Ποιοτικών που θα παρακολουθούν την παροχή, τη στάθμη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Αιγίου, καθώς και την επέκταση του σημερινού συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και λογισμικού τηλεπαρακολούθησης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συν ένας μήνας για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Αιγίου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αιγιαλείας και πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρει: «Αποκτούμε ένα ακόμη πλεονέκτημα στην έγκαιρη ανίχνευση διαρροών, μέσω της χρήσης του έξυπνου αυτού συστήματος, με πολλαπλά οφέλη για  όλους τους κατοίκους του Αιγίου αλλά δυνητικά και όλης της Αιγιάλειας. Εκτός από την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών τους, οι καταναλωτές στο μέλλον θα τύχουν μίας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής, βασισμένης σε πραγματικά στοιχεία.»