Τροπολογία Γερμανών περιορίζει βάσει μέσου όρου τις ενισχύσεις ανά στρέμμα

«Οι πληρωμές του Α’ Πυλώνα της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις), συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης ενίσχυσης, να περιορίζονται ανά εκτάριο και δικαιούχο στο ισοδύναμο του διπλάσιου του μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ ανά εκτάριο, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Αυτό προτείνει τροπολογία, που εισηγήθηκαν οι Γερμανοί ευρωβουλευτές, Άλμπερτ Ντες και Πίτερ Γιαρ, δύο 24ώρα πριν την ανακοίνωση των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν την 1η Ιουνίου, σχετικά με το νέο καθεστώς επιδοτήσεων της ΚΑΠ από το 2021.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροπολογία ευρωβουλευτών για πληρωμές άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο.pdf

Η εν λόγω πρόταση, παρότι δεν είναι δεσμευτική, επαναφέρει στο τραπέζι την «υπόθεση» εξωτερική σύγκλιση στις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών, που κινείται προς όφελος νεοεισερχόμενων κρατών και δη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Εξάλλου πολλές είναι οι χώρες που πιέζουν για «εξωτερική σύγκλιση» με βάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, δεδομένου ότι η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα  είναι ευνοϊκότερη για το γεωργικό εισόδημα από αυτήν της Ελλάδος.

Μάλιστα, αν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εξωτερική σύγκλιση βασισμένη μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, κυρίως μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη, θα καθίστατο μη βιώσιμος, η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλείπονταν, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον. Γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τους ίδιους τους στόχους της ΚΑΠ.